Ekkolokalisering er en måte enkelte dyr kan orientere seg på, ved at de sender ut lyder som, når de treffer en gjenstand, gir ekko som igjen kan oppfanges gjennom øret. Ekkolokalisering virker ganske likt som sonar.