Arbeidsgiverforening, sammenslutning av arbeidsgivere eller av arbeidsgiveres foreninger, når den har det formål å vareta arbeidsgivernes interesser overfor deres arbeidstakere, jf. lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) av 27. januar 2012 § 1. En arbeidsgiverforening kan inngå tariffavtaler med en eller flere fagforeninger og fører tarifforhandlinger for medlemsbedriftene. Hvis forhandlingene ikke fører fram og arbeidstakerne går til streik eller annen arbeidskamp, ytes vanligvis økonomisk støtte til bedrifter som rammes. Arbeidsgiverforeningene kan på sin side gripe til lockout (arbeidsstengning) som arbeidskamp for å sette makt bak sine krav. Arbeidsgiverforeningene målbærer også arbeidsgivernes syn overfor offentlige myndigheter i spørsmål som angår arbeidslivet.

Arbeidsgiverforeninger ble i sin tid dannet som reaksjon på at arbeidstakerne sluttet seg sammen i fagforeninger. Den første store arbeidsgiverforeningen i Norge var Norsk Arbeidsgiverforening (N.A.F.), som ble etablert i 1900, året etter at Arbeidernes faglige landsorganisasjon (nå LO) var blitt dannet. I mange land har det vært alminnelig at arbeidsgiverinteresser og yrkesinteresser m.m. varetas av samme organisasjon. Dette var tidligere ikke så vanlig i Norge, men mot slutten av 1980-årene ble det gjennomført en rekke sammenslutninger mellom de rene arbeidsgiverforeningene og næringsorganisasjonene. Den ledende arbeidsgiverforeningen, Norsk Arbeidsgiverforening, ble i 1989 slått sammen med bl.a. Norges Industriforbund og Norsk Håndverkerforbund til Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Tilsvarende sammenslutninger ble også gjennomført innen NHOs medlemsorganisasjoner, samt innen handelens organisasjoner.

Medlemsbedrifter (ca.) Antall ansatte (ca.)
Næringslivets Hovedorganisasjon 22 000 540 000
KS     950 500 000
Arbeidsgiverforeningen Spekter     180 200 000
Virke 17 000 200 000
Finans Norge     166   39 000
Norges Rederiforbund     160   55 000
SAMFO     214   23 500

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.