Arbeidstaker, en som er ansatt for å utføre arbeid i en annens tjeneste. Begrepet defineres litt forskjellig ulike steder i lovverket. I arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 § 1-8 defineres arbeidstaker som "enhver som utfører arbeid i annens tjeneste". Den samme definisjonen finner vi igjen i ferieloven av 29. april 1988. I arbeidstvistloven av 27. januar 2012 § 1 defineres arbeidstaker som "enhver som utfører arbeid i en annens tjeneste og som ikke går inn under lov om offentlige tjenestetvister". En arbeidstaker i arbeidstvistlovens forstand er altså en som er ansatt i privat eller kommunal sektor. Dette henger sammen med at statlig sektor ikke faller inn under arbeidstvistloven, men under tjenestetvistloven av 18. juli 1958, som imidlertid også bruker ordet arbeidstaker: "Denne lov gjelder arbeidstakere ansatt i statens tjeneste."

Det er ikke nødvendigvis slik at man i alle sammenhenger må motta lønn for å regnes som arbeidstaker. I folketrygdloven av 28. februar 1997 heter det imidlertid: "Med arbeidstaker menes i denne loven enhver som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse." Vilkåret om at det må gis godtgjørelse, er særegent for folketrygdloven. Grunnen til at dette vilkåret står i folketrygdloven, er at en rekke ytelser etter denne loven avhenger av at arbeidstakeren mottar godtgjørelse, slik at det betales folketrygdavgift for vedkommende.

For at noen skal anses som arbeidstaker, må det foreligge et kontraktsmessig arbeidsforhold mellom vedkommende og en arbeidsgiver. En som innehar et verv som for eksempel kommunestyremedlem eller som styremedlem i en bedrift, er derfor ikke å anse som arbeidstaker. Det samme gjelder skoleelever og studenter, vernepliktige, sivile tjenestepliktige og tjenestepliktige i Sivilforsvaret, innsatte i kriminalomsorgens anstalter med videre. Flere av disse gruppene kommer likevel inn under arbeidsmiljølovens bestemmelser om helse, miljø og sikkerhet (HMS) når de utfører arbeid i virksomheter som er omfattet av loven, jf. arbeidsmiljølovens § 1-6.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.