Mellomskarv, underart av storskarv, fugleart i skarvefamilien. Den har hvitt hode og hals i paringstiden. Hekker oftest i trær ved ferskvann, i Europa mot nord til Danmark og Sør-Sverige, siden 1997 også noen få steder i Sør-Norge. I våtmarksreservatet Øra i Fredrikstad hadde bestanden økt til 800 par i 2003.