Griffel, hos fruktemnet den sterile, smale delen som sitter mellom fruktknuten og arret, se blomst. Dens funksjon er dels å bringe arret i en gunstig stilling for bestøvning, dels å ernære pollenslangen under dennes vekst etter bestøvningen. Mangler i mange blomster.