Fruktknuten er den nedre, oftest utvidete del av to eller flere sammenvokste fruktblad. Her sitter frøemnene.