Fruktblad og frøemne

Frukter er frøhus som har til oppgave å beskytte og spre frøene til planten. Alle planter med såkalt kjønnet formering (dekkfrøete planter) lager frukter. Fruktene har ulik form og farge som på forskjellig måte beskytter og sprer frøene. Mange frukter har fine farger og godt fruktkjøtt, og når mennesker og dyr spiser eller kaster frukten bidrar de til å spre frøene. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Halvor Aarnes

Universitetet i Oslo

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 15 artikler: