Selvsteril, betegner en plante som bare setter frø etter at den er blitt bestøvet av pollen fra en annen plante av samme art. Dette skyldes som oftest multiple S-alleler, som virker slik at pollenkorn ikke spirer på arr av planter som bærer samme selvsterilitetsgen som pollenkornet selv har. Pollen med genet S2 spirer ikke på arret hos en plante som i sine celler har S1S2 eller S2S2. Bare halvparten av pollenet fra en S3S5-plante vil spire på en plante med S3 og/eller S5. Den genetiske bakgrunn for selvsterilitet ble først oppklart hos tobakk, men selvsterilitet er kjent i ca. 250 planteslekter. Selvsterilitet sikrer kryssbefruktning og hindrer innavlsdepresjon. Motsatt selvfertil.