Booster, tilleggs- eller hjelpemaskin som brukes for regulering av spenning (eller strøm) for elektriske maskiner eller anlegg. Kraftelektronikk har nå stort sett erstattet roterende maskiner til dette formål.