Energiteknikk, den grenen av elektroteknikken som handler om elektriske maskiner (generatorer og motorer), krafttransformatorer, elektriske installasjoner, stillverk og overføringsnett for elektrisitetsforsyning.Gjennombruddet for sterkstrømteknikken regnes gjerne til 1867, da Werner von Siemens presenterte prinsippet for den elektriske generatoren, noe som gjorde det mulig å fremstille elektrisk energi på en forholdsvis billig måte.. Hele artikkelen

Ny artikkel