Et mikronett er et lokalt avgrenset overføringsnett som ved behov eller ønske kan koble seg fra det overliggende nettet, og driftes videre med lokalprodusert eller lagret kraft.

Faktaboks

Også kjent som

øydrift, microgrid (eng)

Mikronettet har en klar elektrisk grense mot det ordinære kraftnettet, ofte via ett enkelt punkt, som gjør at mikronettet kan koble seg av og på overliggende nett på kontrollert vis. Drift av mikronettet uten tilknytning til overliggende nett kalles for øydrift.

Illustrasjon av et mikronett: Forskjellige energikilder kan utnyttes hver for seg eller sammen i en installasjon, eventuelt kan det være koplet til strømnettet (overliggende nett). Her illustrert med solceller (PV), kraftvarme (CHP), batteri (batteribank), elbilens batteri. Her kunne det også stått en vindturbin (vindgenerator).
.

Produksjon, forbruk og lagring av elektrisk energi

For å være i stand til å fungere i øydrift, må mikronettet levere nødvendig mengde elektrisk energi til å dekke forbruket til enhver tid. Dette kan skje ved hjelp av lokal strømproduksjon i solcelleanlegg, vindturbiner, dieselaggregat eller andre kilder. Energilagringsløsninger som batterier eller hydrogenbasert lagring kan balansere uoverensstemmelser mellom forbruk og produksjon av elektrisk energi, og er ofte en sentral komponent i et mikronett. Kontrollert utkobling av ikke-prioriterte forbrukslaster vil også kunne være med på å stabilisere forbruk mot produksjon.

Muligheter for økt driftssikkerhet

Hvis strømmen i det ordinære kraftnettet faller ut, vil et mikronett kunne koble seg fra resten av nettet og gå inn i øydrift automatisk. Avhengig av feilens varighet og mikronettets sammensetning, vil det kunne være mulig å holde mikronettet i øydrift frem til feilen i overliggende nett løses. På den måten vil mikronettet unngå å oppleve strømbrudd. På samme vis kan et mikronett gå inn i øydrift for å beskytte seg mot skadelige overspenninger som følge av feil på det overliggende nettet.

Styresystem

For å sørge for at produksjon og forbruk av elektrisk energi går opp, må mikronettet ha et styresystem som kontrollerer produksjon, lagring og forbruk av strøm. Denne styringen kan skje i én sentral enhet, eller den kan skje på et desentralisert vis, ved at de enkelte produksjons- og lagringsenhetene selv følger med på tilstanden i nettet og tilpasser sin drift deretter.

Utfordringer

Mikronett er ikke en konvensjonell del av kraftnettet i dag (2020), men flere pilotanlegg er enten i drift eller under planlegging i Norge. Noen utfordringer som må møtes er kommunikasjonsproblemer som kan oppstå når utstyr fra mange ulike produsenter skal samkjøres, overgangen mellom nettilknyttet drift og øydrift må skje på et trygt og pålitelig vis, og enkelte spenningskvalitetsproblemer kan oppstå under øydrift. Erfaringene så langt viser at utfordringene har latt seg løse.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg