Elektrisk motor, maskin som omsetter elektrisk energi til mekanisk energi. Se elektrisk maskin.