Elektrisk motor er en maskin som omsetter elektrisk energi til mekanisk energi. Se elektrisk maskin, der de ulike motortypene blir forklart.