Vevelstad

Faktaboks

Landareal
516 km²
Innbyggertall
497
Administrasjonssenter
Forvik
Fylke
Nordland
Innbyggernavn
vevelstadværing
Målform
bokmål
Kommunenummer
1816
Høyeste fjell
Vistkjerringa, Væstangåmma (1240 moh.)

Kommunevåpen

Vevelstad. Forvik gamle handelssted ved administrasjonssenteret. I bakgrunnen Forvikfjellet. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Vevelstad, kommune i Nordland fylke, på kysten av Helgeland mellom Sandnessjøen og Brønnøysund. Vevelstad består av fastlandsområdet omkring fjorden Visten (Vistfjorden) med fjelltraktene omkring, samt Hamnøya (16,4 km2) utenfor kysten, atskilt fra fastlandet ved det smale Vevelstadsundet.

Kommunen grenser i nord og øst til Vefsn og i sør til Brønnøy. Vest for skipsleia, som går vest for Hamnøya, ligger Vega i sørvest og Alstahaug i nordvest.

Vevelstad ble 1916 opprettet som kommune ved utskilling fra Tjøtta (som i sin tur var blitt opprettet ved utskilling fra Alstahaug 1862). Vevelstad hadde 1140 innbyggere ved opprettelsen 1916; den fikk 1920 tillagt et område med 10 innbyggere, også det fra Tjøtta. Siden har grensene vært uendret.

Natur

Fra Austerfjorddalen.
Av /Statskog.
Lisens: CC BY NC 2.0

Hele Vevelstad ligger innenfor den kaledonske fjellkjedefoldingen (kaledonske orogenese), og berggrunnen er preget av foldingens fremherskende strøkretning sørvest-nordøst. Berggrunnen består hovedsakelig av granitt, men det går et belte av glimmerskifer og glimmergneis nord-sør gjennom kommunen, på tvers av Indre Visten. Slik berggrunn finner en også nord for Stokka lengst nord i kommunen og på fastlandet langs Vevelstadsundet. Det opptrer marmor i fjellet noen steder sør for ytre del av Visten, samt dypbergarten gabbro i fjelltraktene innenfor Anddalsvågen og herfra nordover til Stortinden (930 moh.).

Kommunen er berglendt med en rekke fjell over 800 moh. Høyest er Vistkjerringa i Visttindan (1239 moh.) på kommunegrensen mot Vefsn i sørøst. Langs kysten er det en smal brem med lavt land (strandflate). Bare enkelte steder, som på nordre del av Hamnøya, er strandflaten særlig bred.

Omtrent halvparten av kommunens areal inngår i Lomsdal-Visten nasjonalpark. Visten skjærer seg inn i et landskap med svært sparsom bosetning og har et spesielt rent og klart vann.

Bosetning

Bosetningen er spredt, og kommunen har ingen tettsteder, men en stor del av befolkningen er bosatt ved administrasjonssenteret Forvik og kysten sør for dette. Noe bosetting også i Stokka og Visthus nord for Vistens ytre del. Det er meget tynn bosetting lenger inne i Visten, likeledes rundt Anddalsvågen i sør.

Folkemengden i Vevelstad har stort sett gått tilbake siden 1916 da kommunen ble opprettet, og folkemengden 2015 lå 56 prosent under nivået i 1916. I tiårsperioden 2005-15 gikk folketallet i Vevelstad ned med gjennomsnittlig 0,3 prosent årlig mot en nedgang på 0,1 proset årlig i Helgeland og en vekst på 0,2 prosent i fylket som helhet.

Næringsliv

Tidligere var fisket viktigste næring i kommunen, men jordbruket har stadig fått større betydning. Samlet har primærnæringene 28 prosent av arbeidsplassene i Vevelstad (2014), og dette er etter Flakstad høyeste andelen i fylket. Melke- og kjøttproduksjon basert på storfehold og sauehold er viktigst. Fisket er relativt beskjedent og har størst betydning på Hamnøya og i Visten; det drives dels kombinert med jordbruk. Fiskebåtene er jevnt over små, og fangstene ilandføres stort sett utenfor kommunen. Det drives noe fiskeoppdrett.

Industrien i kommune er svært beskjeden; 2014 utgjorde næringen 5 prosent av kommunens arbeidsplasser, 7 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet. Viktigste industribransjer er tekstil- (notbøteri) og trelast-/trevareindustri; sistnevnte drives blant annet i kommunens industriutleiebygg på Høyholm.

Kommunen har atskillig turisttrafikk, først og fremst i områdene langs Vevelstadsundet (særlig i området Høyholm-Forvik), i Stokka i nord og i Visten (særlig Visthus, Bønnå ved utløpet av Bønnåga og Aursletta).

Kraftbehovet dekkes over samkjøringsnettet av Helgeland Kraftlag A/L. I kommunen er det ikke utbygd noe vannkraftverk, noe som først og fremst skyldes at store deler av kommunen ligger innenfor grensene til Lomsdalen-Visten nasjonalpark.

Av kommunens bosatte yrkestakere hadde 2014 27 prosent arbeid utenfor kommunen, hvorav 10 prosent i Brønnøy, 6 prosent i Vefsn og 2 prosent i Alstahaug.

Samferdsel

Kystriksveien, Fv. 17, går gjennom kommunen på østsiden av Vevelstadsundet med ferge fra administrasjonssenteret Forvik nordover til Tjøtta, og fra Anddalsvågen i sør vestover til Horn i Brønnøy kommune. Forvik har også fergeforbindelse med Stokkasjøen nord for Visten og med Hamnøya, samt med Trolandet/Rødøya, Mindlandet og Tjøtta i Alstahaug. Hurtigbåt trafikkerer de veiløse grendene i Visten.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Vevelstad hører til Nordland politidistrikt, Brønnøy tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Sør-Helgeland regionråd sammen med Bindal, Brønnøy, Sømna og Vega.

Vevelstad kommune tilsvarer soknet Vevelstad i Sør-Helgeland prosti (Sør-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Vevelstad til Søndre Helgelands fogderi i Nordlands amt.

Delområder og grunnkretser i Vevelstad

For statistiske formål er Vevelstad kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 6 grunnkretser: Hesstun, Brødløs/Høyholm, Vevelstad, Visthus/Stokka, Aursletta/Visten og Svartvasheia.

Historikk og kultur

Ved Hesstun på Hamnøya finnes et boplassområde fra steinalderen. I Vistnesdalen nord for Forvik er det et helleristningsfelt fra yngre jernalder med blant annet reinsdyr. Vevelstad kirke er en langkirke i tre fra 1796, påbygd 1871. Vevelstad Bygdetun, avdeling av Helgeland Museum, ligger ved kirken.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent 1992) har på blå bakgrunn tre omvendte svevende sølv sparrer; symboliserer kommunenavnet, V for Vevelstad.

Navnet kommer trolig av norrønt Vifilstaðir, sammensatt av et norrønt mannsnavn Vifill, og stad.

Eksterne lenker

Litteratur

  • Åsvang, Arnt O.: Vevelstad, 1966–87, 4 b., Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg