Bønnåga, elv i Vevelstad kommune, Nordland. Bønnåga har sine øverste kilder i Finnknefjellan (866 moh.), på grensen til Vefsn og vannskillet mot Hundåla. Herfra renner to elver gjennom henholdsvis Finnkotdalen og Nordvassdalen til Øvre Bønnåvatnet (216 moh.). Herfra renner Bønnåga gjennom Bønnådalen i en hovedsakelig sørvestlig retning, gjennom Bønnåvatnet (157 moh.), og munner ut på nordsiden av Innervisten, den innerste delen av fjorden Visten. Vassdraget ovenfor Bønnåvatnet inngår i Lomsdal-Visten nasjonalpark. Ved fjorden Bønnå Villmarksenter.