Forvik, administrasjonssenter i Vevelstad kommune, Nordland, på fastlandet i nordre del av Vevelstadsundet. Stedet er fergested (Forvik–Tjøtta) på Kystriksveien i Nordland, Fv. 17. Handelssted med tradisjoner; en km sør for Forvik ligger Vevelstad kirke, en langkirke i tre fra 1796. Tre km nord for Forvik er et helleristningsfelt fra yngre jernalder med blant annet to nesten naturalistisk utførte reinsdyr. I Forvik ligger Forvikgården, et handelssenter og gjestgiveri fra 1792, og Vevelstad Bygdetun, avdeling av Helgeland Museum.