Vanylven

Faktaboks

Landareal
365 km²
Innbyggertall
3 117 (1. januar 2020)
Administrasjonssenter
Fiskåbygd
Fylke
Møre og Romsdal
Innbyggernavn
vanylving
Målform
nynorsk
Kommunenummer
1511
Høyeste fjell
Blæja (1143 moh.)

Kommunevåpen

Vanylven. Tettbebyggelsen Åheim ved Vanylvsfjorden. De røde bygningene ved sjøen tilhører hjørnestensbedriften North Cape Minerals. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Vanylven er en kommune lengst sørvest i Møre og Romsdal fylke, rett øst for Stadlandet. Kommunen omfatter landet mellom Rovdefjorden i nord og fylkesgrensen mot Vestland fylke i sør og strekker seg østover til vannskillet mellom Syvdefjorden og Dalsfjorden.

Vanylven ble opprettet som kommune i 1837 i forbindelse med innføringen av det lokale selvstyret. Fra kommunen ble Syvde i 1918 utskilt som egen kommune. I 1964 ble Syvde, som da hadde 1458 innbyggere, slått sammen med Vanylven igjen, samtidig som Rovdes fastlandsdel (436 innbyggere) ble lagt til Vanylven. Sine nåværende grenser fikk kommunen i 2002 da Åram krets ytterst på halvøya mellom Vanylvsfjorden og Syltefjorden ble overført fra Sande til Vanylven.

Vanylven grenser til Volda i øst, Stad i Vestland fylke i sør og sørvest; i vest går kommunegrensen mot Stad i Vanylvsfjorden. I Haugsfjorden i nordvest grenser Vanylven mot Sande, likeledes i i nord, i Hallefjorden/Rovdefjorden. I Rovdefjorden lengst nordøst grenser Vanylven mot Herøy (se Rovde).

Natur

Berggrunnen i hele kommunen består av ulike typer gneis av grunnfjellsalder som senere stedvis er påvirket av den kaledonske fjellkjedefoldingen (se kaledonske orogenese). I et område innenfor Åheim sørvest i kommunen er det blottlagt olivinstein (se dunitt), en dypbergart som er trengt gjennom gneisen i området. Forekomstene har gitt grunnlag for en betydelig bergverksvirksomhet.

Det meste av landskapet består av avrundede, skogbare fjell med topper som når over 900 meter over havet i grensetraktene mot Volda og Eid i øst og sørøst. Høyest når Bleia (Blæja; 1142 meter over havet) på grensen til Volda. Av arealet ligger rundt to tredjedeler over 300 meter over havet. Lavere land ligger langs strendene og i nedre deler av de stort sett trange dalførene.

Bosetning

Det er relativt jevn bosetning langs strendene og i dalførene med noe tettere konsentrasjon i og omkring kommunesenteret, tettstedet Fiskåbygd. Dette er kommunens eneste tettsted (509 innbyggere 2019) og ligger på nordsiden av Syltefjorden, en kort arm av Vanylvsfjorden. Det er tettere bosetning også på Åheim på østsiden av Vanylvsfjordens indre del og i og omkring Myklebost (Syvde) innerst i Syvdefjorden. Av kommunens befolkning bor 16 prosent i tettsteder mot 73 prosent i fylket som helhet (2019).

Folkemengden var relativt stabil fra andre verdenskrig og frem til rundt 1990, men har siden stort sett vist nedgang, i tiårsperioden 2010–2020 med gjennomsnittlig 1,1 prosent årlig mot en vekst på 0,9 prosent for Sunnmøre og 0,6 prosent for fylket som helhet (etter dagens grenser). Blant fylkets kommuner hadde Vanylven svakest befolkningsutvikling i denne perioden.

Næringsliv

Jordbruk står relativt sterkt i Vanylven selv om brukene er forholdsvis små; primærnæringene utgjør 11 prosent av kommunens arbeidsplasser (2016). Husdyrhold dominerer; det holdes særlig storfe, sau og høns. Jordbruket kombineres i en viss grad med arbeid i fiske eller andre næringer.

Industrien utgjør 12 prosent av Vanylvens arbeidsplasser, 19 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon (2019). Innen industrien dominerer bergverksdrift med rundt to tredjedeler av de sysselsatte i næringen (2019). I denne bransjen finner en kommunens største bedrift, Sibelco Nordic AS (tidligere Olivin AS), som driver produksjon av olivin og har utskipingshavn i Åheim. Andre bransjer av betydning er (andelen av industrisysselsettingen 2019): næringsmiddelindustri (14 prosent), trelast-/trevareindustri inkludert møbelindustri (ni prosent) og gummi-/plast-/mineralsk industri (betongvareproduksjon; fire prosent).

Av Vanylvens bosatte yrkestakere har 26 prosent arbeid utenfor kommunen, herav to prosent i Ålesund, fire prosent i Ulstein/Hareid, tre prosent både i Sande/Herøy og Ørsta/Volda og seks prosent i kommunene i Nordfjord (2019).

Vanylven er beskjeden som kraftkommune, med en midlere årsproduksjon på 98 gigawattimer (GWh) per 2019 fordelt på i alt ti kraftverk. De to største enkeltverkene er Sørbrandal (i drift fra 1951) og Vedeld (i drift fra 2003), som til sammen står for 58 prosent av den midlere årsproduksjonen i kommunen. Sørbrandal har største fallhøyde med 369 meter.

I Vanylven (Fiskåbygd) kommer avisen Synste Møre ut.

Samferdsel

Fylkesvei 61 er hovedveiforbindelsen både nord- og sørover fra Vanylven. Sørover fører den til riksvei 15 i Bryggja i Stad kommune, Vestland fylke, nordover til Ålesund via Gurskøya (fergeforbindelse Koparneset–Årvika).

Fylkesvei 652 fører fra fylkesvei 61 i Eidså rundt Syvdefjorden og via Rovde rundt halvøya mellom Syvdefjorden og Voldsfjorden til Lauvstad som har fergeforbindelse til Volda på E39. Fra Fiskåbygd ved Vanylvfjorden i vest fører fylkesvei 5852 nordover og rundt halvøya mellom Vanylvsfjorden og Hallefjorden til Koparneset på fylkesvei 61.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Vanylven hører til Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Sunnmøre regionråd sammen med Fjord, Giske, Hareid, Herøy, Sande, Stranda, Sula, Sykkylven, Ulstein, Vestnes, Volda, Ørsta og Ålesund.

Vanylven kommune tilsvarer de fire soknene Rovde, Syvde, Vanylven og Åram i Søre Sunnmøre prosti (Møre bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Vanylven til Søndmør fogderi i Romsdals amt.

Delområder og grunnkretser i Vanylven

For statistiske formål er Vanylven kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 20 grunnkretser:

  • Vanylven: Nordstranda, Fiskå, Eide, Tunheim, Sylte, Vik, Åheim, Thue, Gusdal
  • Syvde: Øyra, Eidså, Løset, Myklebust, Vik, Nordal, Skår/Eikrem, Rovde, Sundnes
  • Åram: Sørbrandal, Hakallestranda

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1987) har en nedvendt sølv spiss dannet ved buelinjer mot en grønn bakgrunn; henspiller på Vanylvsfjorden.

Navnet kommer av norrønt Vaniflir, opprinnelig fjordnavn. Førsteleddet er av uviss betydning. Førsteleddet kan ha sammenheng med norrønt vaðr, vannr, ‘mørkt‘, ‘fargeløst’, ’blekt’ og kan i så fall sikte til olivinforekomstene som til dels ligger oppe i dagen. Sisteleddet iflir kan komme av et eldre viflir som betyr ‘lavt, fuktig lende’.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Bygdebok for Vanylven, 1957–1981, 3. bind av 4

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg