Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Vanylven, kommune i Møre og Romsdal fylke, lengst sørvest i fylket, rett øst for Stadlandet. Kommunen omfatter landet mellom Rovdefjorden i nord og fylkesgrensen mot Sogn og Fjordane i sør og strekker seg østover til vannskillet mellom Syvdefjorden og Dalsfjorden.

Vanylven ble 1837 opprettet som kommune i forbindelse med innføringen av det lokale selvstyret. Fra kommunen ble Syvde 1918 utskilt som egen kommune. I 1964 ble Syvde som da hadde 1458 innbyggere, slått sammen med Vanylven igjen, samtidig som Rovdes fastlandsdel (436 innbyggere) ble lagt til Vanylven. Sine nåværende grenser fikk kommunen i 2002 da Åram krets ytterst på halvøya mellom Vanylvfjorden og Syltefjorden ble overført fra Sande til Vanylven.

Vanylven grenser til Volda i øst, Eid og Vågsøy i sør, Selje i sørvest, de tre sistnevnte i Sogn og Fjordane. I vest går kommunegrensen i Vanylvsfjorden/Haugsfjorden og i nord i Hallefjorden/Rovdefjorden.

Natur

Berggrunnen i hele kommunen er ulike typer gneis av grunnfjellsalder som senere stedvis er påvirket av den kaledonske fjellkjedefoldingen. I et område innenfor Åheim sørvest i kommunen er det blottlagt olivinstein (se dunitt), en dypbergart som er trengt gjennom gneisen i området. Forekomstene har gitt grunnlag for en betydelig bergverksvirksomhet.

Det meste av landskapet består av avrundede, skogbare fjell med topper som når over 900 moh. bare i grensetraktene mot Volda og Eid i øst og sørøst. Høyest når Bleia (Blæja; 1142 moh.) på grensen til Volda. Av arealet ligger rundt 2/3 av arealet over 300 m. Lavere land ligger langs strendene og i nedre deler av de stort sett trange dalførene.

Bosetning

Det er relativt jevn bosetning langs strendene og i dalførene med noe tettere konsentrasjon i og omkring komunnesenteret, tettstedet Fiskåbygd (348 innbyggere 2014) ved Syltefjordens munning i Vanylvsfjorden og på Åheim på østsiden av Vanylvsfjordens indre del. Tettere bosetning også i og omkring Myklebost (Syvde) innerst i Syvdefjorden. Av kommunens befolkning bodde 2014 11 prosent i tettsteder mot 70 prosent i fylket som helhet.

Folkemengden var relativt stabil fra krigen og frem til rundt 1990, men har siden stort sett vist nedgang, i tiårsperioden 2005-15 med gjennomsnittlig 1,2 prosent årlig mot en vekst på 1,0 prosent årlig for Sunnmøre og 0,8 prosent for fylket som helhet. Blant fylkets kommuner hadde Vanylven svakest befolkningsutvikling i denne perioden.

Næringsliv

Jordbruk står relativt sterkt i Vanylven selv om brukene er forholdsvis små, og primærnæringene utgjorde 2014 12 prosent av kommunens arbeidsplasser. Husdyrhold dominerer; det holdes særlig storfe, sau og høns; Vanylven har for eksempel største hønsetall i fylket (2013). Jordbruket kombineres til dels med arbeid i fiske eller andre næringer.

Industrien hadde 2014 15 prosent av kommunens arbeidsplasser, 22 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning. Innen industrien dominerer bergverksdrift med 59 prosent av de sysselsatte i næringen 2013. I denne bransjen finner en kommunes største bedrift, Sibelco Nordic AS (tidligere (Olivin AS), som driver olivinproduksjon og har utskipingshavn i Åheim. En annen viktig industribransje er verkstedindustrien, særlig  bygging av  skip og boreplattformer med 16 prosent av industriens ansatte 2013, blant annet Ulstein Verft AS, avdeling Vanylven. Ellers noe næringsmiddel- og gummi-/plast-/mineralsk industri (blant annet betongvareproduksjon) med henholdsvis 10 og 6 prosent av industriens ansatte 2013.

I Vanylven (Fiskåbygd) kommer avisen Synste Møre ut.

Samferdsel

Fv. 61 fører sørover til Bryggja i Nordfjord og nordover til Ålesund via Gurskøya (fergeforbindelsen Koparneset-Årvika). Fv. 652 fører fra Fv. 61 i Eidså til Syvde og Rovde og videre rundt halvøya mellom Syvdefjorden og Voldsfjorden til Lauvstad som har fergeforbindelse til Volda på E 39. Fra Fiskåbygd fører fylkesvei nordover, rundt halvøya mellom Vanylvsfjorden/Syltefjorden og Hallefjorden/Syvdsfjorden til Koparneset på Fv. 61.

Offentlige institusjoner

Vanylven svarer til Vanylven, Syvde, Åram og Rovde sogn i Søre Sunnmøre prosti i Møre bispedømme, Vanylven lensmannsdistrikt i Sogn og Fjordane politidistrikt og hører under Søre Sunnmøre tingrett.

Navn og kommunevåpen

(godkjent 1987) har en nedvendt sølv spiss dannet ved buelinjer mot en grønn bakgrunn; henspiller på Vanylvsfjorden.

Navnet kommer av norrønt Vaniflir, opprinnelig fjordnavn, uviss betydning. Det er foreslått at førsteleddet kan ha sammenheng med norrønt vaðr, vannr, 'mørkt', 'fargeløst', 'blekt' og kan i så fall sikte til olivinforekomstene som ligger dels oppe i dagen. Sisteleddet iflir kan komme av et eldre viflir som betyr 'lavt, fuktig lende'.

Anbefalt lenke

Videre lesning

    • Bygdebok for Vanylven, 1957–81, 3 b. i 4, Finn boken

Forfattere av denne artikkelen

Artikkelen ble sist oppdatert 13.09.2015

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Vanylven

Geir Thorsnæs

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.