Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Vanylven, kommune i Møre og Romsdal, lengst sørvest i fylket, rett øst for Stadlandet. Kommunen omfatter landet mellom Rovdefjorden i nord og fylkesgrensen mot Sogn og Fjordane i sør og strekker seg østover til vannskillet mellom Syvdefjorden og Dalsfjorden.

Vanylven ble 1837 opprettet som kommune i forbindelse med innføringen av det lokale selvstyret. Fra kommunen ble Syvde 1918 utskilt som egen kommune. I 1964 ble Syvde som da hadde 1458 innbyggere, slått sammen med Vanylven igjen, samtidig som Rovdes fastlandsdel (436 innbyggere) ble lagt til Vanylven. Sine nåværende grenser fikk kommunen i 2002 da Åram krets ytterst på halvøya mellom Vanylvsfjorden og Syltefjorden ble overført fra Sande til Vanylven.

Vanylven grenser til Volda i øst, Eid og Vågsøy i sør, Selje i sørvest, de tre sistnevnte i Sogn og Fjordane. I vest går kommunegrensen i Vanylvsfjorden/Haugsfjorden og i nord i Hallefjorden/Rovdefjorden.

Berggrunnen i hele kommunen består av ulike typer gneis av grunnfjellsalder som senere stedvis er påvirket av den kaledonske fjellkjedefoldingen. I et område innenfor Åheim sørvest i kommunen er det blottlagt olivinstein (se dunitt), en dypbergart som er trengt gjennom gneisen i området. Forekomstene har gitt grunnlag for en betydelig bergverksvirksomhet.

Det meste av landskapet består av avrundede, skogbare fjell med topper som når over 900 moh. i grensetraktene mot Volda og Eid i øst og sørøst. Høyest når Bleia (Blæja; 1142 moh.) på grensen til Volda. Av arealet ligger rundt 2/3 over 300 moh. Lavere land ligger langs strendene og i nedre deler av de stort sett trange dalførene.

Det er relativt jevn bosetning langs strendene og i dalførene med noe tettere konsentrasjon i og omkring kommunesenteret, tettstedet Fiskåbygd (389 innbyggere 2015) ved Syltefjordens munning i Vanylvsfjorden og på Åheim på østsiden av Vanylvsfjordens indre del. Tettere bosetning også i og omkring Myklebost (Syvde) innerst i Syvdefjorden. Av kommunens befolkning bor 12 prosent i tettsteder mot 71 prosent i fylket som helhet (2015).

Folkemengden var relativt stabil fra krigen og frem til rundt 1990, men har siden stort sett vist nedgang, i tiårsperioden 2006–16 med gjennomsnittlig 1,0 prosent årlig mot en vekst på 1,0 prosent for Sunnmøre og 0,7 prosent for fylket som helhet. Blant fylkets kommuner hadde Vanylven svakest befolkningsutvikling i denne perioden.

Jordbruk står relativt sterkt i Vanylven selv om brukene er forholdsvis små, og primærnæringene utgjør 12 prosent av kommunens arbeidsplasser (2014). Husdyrhold dominerer; det holdes særlig storfe, sau og høns. Jordbruket kombineres til dels med arbeid i fiske eller andre næringer.

Industrien utgjør 15 prosent av kommunens arbeidsplasser, 22 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning (2014). Innen industrien dominerer bergverksdrift med 59 prosent av de sysselsatte i næringen 2013. I denne bransjen finner en kommunens største bedrift, Sibelco Nordic AS (tidligere Olivin AS), som driver olivinproduksjon og har utskipingshavn i Åheim. En annen viktig bransje er verkstedindustrien, særlig bygging av skip og boreplattformer med 16 prosent av industriens ansatte 2013 (blant annet Ulstein Verft AS, avd. Vanylven). Ellers noe næringsmiddel- og gummi-/plast-/mineralsk industri (blant annet betongvareproduksjon) med henholdsvis 10 og 6 prosent av industriens ansatte 2013.

Vanylven er er en svært liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 65 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er sju kraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 369 meter.

I Vanylven (Fiskåbygd) kommer avisen Synste Møre ut.

Fv. 61 fører sørover til Bryggja i Nordfjord og nordover til Ålesund via Gurskøya (fergeforbindelsen Koparneset-Årvika). Fv. 652 fører fra Fv. 61 i Eidså til Syvde og Rovde og videre rundt halvøya mellom Syvdefjorden og Voldsfjorden til Lauvstad som har fergeforbindelse til Volda på E 39. Fra Fiskåbygd fører fylkesvei nordover, rundt halvøya mellom Vanylvsfjorden/Syltefjorden og Hallefjorden/Syvdsfjorden til Koparneset på Fv. 61.

Vanylven hører til Møre og Romsdal politidistrikt, Søre Sunnmøre tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Sunnmøre regionråd sammen med GiskeHaramHareidHerøyNorddalSandeSandøySkodjeStordalStrandaSulaSykkylvenUlsteinVoldaØrskogØrsta og Ålesund.

Vanylven kommune tilsvarer de fire soknene Rovde, Syvde, Vanylven og Åram i Søre Sunnmøre prosti (Møre Bispedøme bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Vanylven til Søndmør fogderi i Romsdals amt.

For statistiske formål er Vanylven kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 20 grunnkretser:

  • Vanylven: Nordstranda, Fiskå, Eide, Tunheim, Sylte, Vik, Åheim, Thue, Gusdal
  • Syvde: Øyra, Eidså, Løset, Myklebust, Vik, Nordal, Skår/Eikrem, Rovde, Sundnes
  • Åram: Sørbrandal, Hakallestranda

(godkjent 1987) har en nedvendt sølv spiss dannet ved buelinjer mot en grønn bakgrunn; henspiller på Vanylvsfjorden.

Navnet kommer av norrønt Vaniflir, opprinnelig fjordnavn. Førsteleddet er , uviss betydning. Førsteleddet kan ha sammenheng med norrønt vaðr, vannr, 'mørkt', 'fargeløst', 'blekt' og kan i så fall sikte til olivinforekomstene som til dels ligger oppe i dagen. Sisteleddet iflir kan komme av et eldre viflir som betyr 'lavt, fuktig lende'. Se ellers Sunnylven - tidligere kommune og Sykkylven.

    • Bygdebok for Vanylven, 1957–81, 3 b. i 4, Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.