Herøy (Sunnmøre)

Faktaboks

Landareal
118 km²
Innbyggertall
8 927
Administrasjonssenter
Fosnavåg
Fylke
Møre og Romsdal
Innbyggernavn
herøyværing
Målform
nynorsk
Kommunenummer
1515
Høyeste fjell
Sollia (661 moh.)

Kommunevåpen

Herøy i Møre og Romsdal. Fra øya Runde. Utsikt mot Runde fyr med Skarveura i forgrunnen. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Herøy, kommune på Sunnmøre, Møre og Romsdal fylke, på øyer ut mot havet mellom Ålesund og Stad. Den nordøstlige delen av Gurskøya utgjør godt over halvparten av landarealet i kommunen (68,5 km2 på Herøys del). De øvrige øyene, Sørøyane, ligger på nordsiden av Herøyfjorden. Størst av disse er Leinøya (14,4 km2) og Bergsøya (7,6 km2). Vest for disse og lengst ut mot havet ligger Nerlandsøya (14,6 km2) og Skorpa (2,8 km2) og i nord Remøya (3,6 km2) og Runde (6,2 km2). I Herøyfjorden, mellom Gurskøya og de øvrige øyene, ligger en rekke mindre øyer, heriblant Herøya (0,2 km2), Nautøya (0,7 km2) og de ubebodde Flåværøyane (0,3 km2).

Herøy ble opprettet som kommune 1837 i samband med innføringen av det lokale selvstyret. Fra kommunen ble Sande skilt ut 1867. Senere ble mindre områder av Sande innlemmet i Herøy igjen (1873 og 1889). Sine nåværende grenser fikk Herøy 1964 da to områder ble skilt ut fra kommunen: Eiksundområdet på Hareidlandet med øya Eika gikk til Ulstein og Gurskedalen på Gurskøya til Sande.

Herøy grenser i sørvest på Gurskøya til Sande. I øst går grensene i Rundafjorden mellom øyene i Herøy og Hareidlandet, herunder det urene farvannet sørover herfra, og i Rovdefjorden sørøst for Gurskøya.

Natur

Berggrunnen er i hele kommunen av grunnfjellsalder, men er til dels sterkt påvirket i kaledonsk tid. Gneis er dominerende bergart; stedvis opptrer marmor, blant annet sørøst på Gurskøya. Landskapet veksler mellom myrlendte flater og skogløse, temmelig nakne åser og fjell. Høyeste topp er Sollia (660 moh.) på grensen mot Sande på Gurskøya. På de øvrige øyene når Keipen på Skorpa og Storevarden på Nerlandsøya høyest med henholdsvis 431 og 430 moh.

Farvannet i Herøy er mange steder meget urent og det er flere kraftige fyr: Svinøy lengst vest, Runde i nord, Grasøyane i Rundafjorden i nordøst og Flåvær i Herøyfjorden mellom Gurskøya og Bergsøya. Runde er kjent for sine eiendommelige geologiske formasjoner med dype hull og «strandpilarer», det vil si steinsøyler som står rett opp av havet. Videre er Runde kjent for sitt rike fugleliv, hvor over 240 arter er observert. Tre fuglefredningsområder, blant annet Rundebranden i vest, Norges sørligste (større) fuglefjell, er det første fuglefjell med merkede ruter for turister og henvisningsskilt til velegnede utkikksplasser.

Bosetning

Kommunens folketall var da den ble opprettet 1837 den største blant Sunnmørskommunene etter Borgund og Volda (vel 3100 innbyggere etter daværende grenser). I 1890 var folketallet også vel 3100, men nå uten Sande, og 1930 var det økt til noe over 5000. Veksten har fortsatt i etterkrigstiden, og etter dagens grenser lå folketallet i 2015 om lag 50 prosent over nivået ved krigens slutt. I tiårsperioden 2005–2015 økte kommunens folketall med i gjennomsnitt 0,6 prosent årlig mot 0,8 prosent i fylket som helhet.

Bosetningen ligger hovedsakelig langs strendene, hvor den stedvis er meget tett. Bergsøya har tettest bosetning og har 40 prosent av kommunens folkemengde, Sørøyane til sammen 72 prosent. Resten av kommunens befolkning bor på Gurskøya.

Tettstedet og administrasjonssenteret Fosnavåg (3522 innbyggere 2014) ligger på Bergsøya, dels også Leinøya (Leinstrand). På Gurskøya ligger fire tettsteder (folketall 2014): Moltustranda (431), Tjørvåg (379), Dragsund (381, hvorav 27 i Ulstein) og Leikong (352). På Remøya ligger tettstedet Remøy (352 innbyggere) og på Nerlandsøya Kvalsund (541 innbyggere). I alt bor 72 prosent av Herøys befolkning i kommunens sju tettsteder mot 70 prosent i fylket som helhet (2014).

Næringsliv

Herøy har et variert næringsliv. Den er den viktigste fiskerikommunen i fylket etter fangstverdien til den hjemmehørende flåten; i 2013 ilandførte denne fisk og skalldyr til en førstehåndsverdi på 925 millioner kroner, for en stor del fisket i fjerne farvann. En meget stor del av fangsten ilandføres imidlertid utenfor kommunen; ikke desto mindre har den atskillig fiskeforedling. Kommunen har ellers flere fiskeoppdrettsanlegg. Jordbruksarealet i Herøy er relativt lite, brukene små og drives ofte i kombinasjon med andre yrker. Jordbruket domineres helt av husdyrhold (høns, sau og storfe). I alt åtte prosent av Herøys arbeidsplasser var 2014 i primærnæringene.

Industrien i Herøy har 13 prosent av arbeidsplassene i kommunen, 22 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning. Den er i betydelig grad knyttet til offshorevirksomhet og sjøfart/fiske. Således har verkstedindustrien halvparten av de sysselsatte i industrien, særlig bygging av skip og boreplattformer, maskin- og metallvareindustri, mens næringsmiddelindustrien har 45 prosent (2013).

Et annet sentralt trekk ved kommunens næringsliv er den høye andelen sysselsatt i finansvirksomhet/forretningsmessig og privat tjenesteyting (14 prosent i 2014). Av fylkets kommuner hadde bare Ålesund en høyere andel dette året.

I Fosnavåg utkommer lokalavisen Vestlandsnytt to ganger i uken.

Av de bosatte yrkestakerne i Herøy har 27 prosent arbeid utenfor kommunen, i alt 14 prosent i de to nabokommunene Ulstein og Sande og to prosent i både Ålesund, Ørsta/Volda og Hareid (2014).

Samferdsel

Fv. 61 går fra Gurskøya med fergeforbindelse sørover til Rv. 15 i Nordfjord og nordover med bro til Hareidlandet og ferge Hareid– Sulesund til Sula og Ålesund. Veinettet innen kommunen er godt utbygd, og Gurskøya, Leinøya, Bergsøya, Nerlandsøya, Remøya og Runde er knyttet sammen med broer. Ekspressbåtforbindelse med Ålesund.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

I Fosnavåg ligger videregående skole.

Herøy hører til Møre og Romsdal politidistrikt, Søre Sunnmøre tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Sunnmøre regionråd sammen med Giske, Haram, Hareid, Norddal, Sande, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Ulstein, Vanylven, Volda, Ørskog, Ørsta og Ålesund.

Herøy kommune tilsvarer de tre soknene Herøy, Indre Herøy og Leikanger i Søre Sunnmøre prosti (Møre bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Herøy til Søndmør fogderi i Romsdals amt.

Delområder og grunnkretser i Herøy

For statistiske formål er Herøy kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 29 grunnkretser:

  • Ytre Herøy 1: Kvalsvik, Skorpa, Kopparstad, Kvalsund, Igesund, Fosnavåg sentrum, Øvre Fosnavåg, Nørvåg, Eggesbønes, Myklebustvatnet, Straumane, Elsebø, Flusund, Gjertnes
  • Ytre Herøy 2: Runde, Sævik, Remøy, Voldsund, Leinebygda, Bø, Frøystad
  • Indre Herøy: Moltustranda sentrum, Austre Moltustranda, Stokksund, Tjørvåg, Aurvåg, Dragsund, Leikong, Jøsok

Historikk og kultur

Ved Runde ble vraket av et skip fra 1725 funnet i 1972/73; det hadde cirka 60 000 gull- og sølvmynter ombord (se Rundefunnet). På Herøya kystmuseum med blant annet en rekonstruksjon av Sunnmørsjekta. Et av Kvalsundskipene fra 600-tallet som ble funnet på Nerlandsøya 1920, står nå på Historisk Museum i Bergen (kopi på Sunnmøre Museum i Ålesund).

Hver sommer spilles det historiske spillet «Kongens Ring» på Herøya; stykket har utgangspunkt i møtet mellom Olav Haraldsson og Møre-Karl i 1027. På Herøya ligger Herøy kystmuseum.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent 1987) har to motstilte sølv skipsstavner mot en blå bakgrunn; henspiller på funnet av Kvalsundskipene fra 600-tallet.

Navnet. Kommunen har navn etter Herøya, en liten øy i Herøyfjorden mellom Gurskøya og Leinøya. Første ledd visstnok norrønt herr, sannsynligvis i betydningen skipaherr, og da med sikte på at slike steder var passende som samlingsplass for flåten.

Eksterne lenker

Litteratur

  • Rabben, Bjarne: Herøyboka, 1962-89, 4 b. i 8, Finn boken
  • Rabben, Bjarne: Kommunestyring i Herøy : 1837-1987, 1987, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg