Vanylvsfjorden, fjord på østsiden av Stadhalvøya, på grensen mellom Møre og Romsdal (Sande og Vanylven kommuner) og Sogn og Fjordane (Selje kommune). Dens ytre, brede del kalles Vanylvsgapet og leder ut til Stadhavet. Total lengde fra Stadlandets nordspiss–Kvamsøy til Kjøde er ca. 30 km. Innerst deler fjorden seg i to, det nordre løpet kalles Syltefjorden, det søndre Kjødspollen.