Ulstein

Faktaboks

Landareal
95 km²
Innbyggertall
8 609
Administrasjonssenter
Ulsteinvik
Fylke
Møre og Romsdal
Innbyggernavn
ulsteining
Målform
nynorsk
Kommunenummer
1516
Høyeste fjell
Blåtind (698 moh.)

Kommunevåpen

Ulstein. Fra Høgåsen mot Osneset og Ulstein. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Ulstein er en kommune i Møre og Romsdal fylke, sørvest for Ålesund. Ulstein omfatter den vestlige halvdel av øya Hareidlandet, Dimnøy (Dimna) i den trange og uoversiktlige fjordstrekningen mellom Hareidlandet og Gurskøya, øya Eika sør for Hareidlandet og noen mindre øyer i vest.

Ulstein kommune ble opprettet som kommune ved innføringen av det lokale selvstyret 1837. Fra kommunen ble Vartdal skilt ut 1895, likeledes ble Hareid skilt ut 1917; etter utskillingen 1917 var Ulstein 88 km² og hadde 2336 innbyggere. Ulstein fikk sine nåværende grenser 1964 da Eiksundområdet lengst sør på Hareidlandet og øya Eika ble overført fra Herøy.

Ulsteinvik har etter vedtak i Ulstein kommunestyre bystatus fra 2000.

Natur

Berggrunnen i Ulstein er av grunnfjellsalder, men er noe omdannet i kaledonsk tid. Dominerende bergart er gneis. Det finnes noen avgrensete områder med rike forekomster av dypbergarten eklogitt, blant annet i Ulsteinvik og på Dimnøy.

Landskapet er myrlendt langs kysten og i enkelte daler og har avrundede fjell med topper opp til 500–700 meter over havet. i østre deler av kommunen; høyest er Blåtinden (697 moh.) i søndre del av kommunen. Grasøyane i Rundafjorden lengst nord i kommunen er fredet på grunn av fuglelivet.

Bosetning

Vel 79 prosent av befolkningen i Ulstein bor i tettsteder, det vil si i administrasjonssenteret Ulsteinvik på vestsiden av Hareidlandet og i Ulsteins del av Dragsund tettsted. Til sammenligning er tettstedsandelen i hele fylket 71 prosent. Utenom tettstedene finner en det meste av bosetningen i kommunen langs strendene, særlig på vestsiden av Hareidlandet, ved Eiksundet i sør og på Dimnøy.

Ulstein har hatt en kontinuerlig og relativt sterk befolkningsvekst i hele etterkrigstiden, i tiårsperioden 2007–2017 med gjennomsnittlig 2,1 prosent årlig mot 0,8 prosent i fylket som helhet.

Næringsliv

Jordbruksarealet er lite og brukene er relativt små. Fisket har tidligere hatt en stor betydning i kommunens næringsliv, men er sterkt redusert. Dette avspeiles i primærnæringenes andel av arbeidsplassene som 2016 utgjorde bare én prosent i Ulstein mot fire prosent i fylket som helhet.

Industrien er en dominerende næring i Ulstein med 33 prosent av arbeidsplassene i kommunen, 41 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon (2016). Klart viktigste industribransje er verkstedindustri med hele 97 prosent av industriens ansatte, vesentlig bygging av skip og boreoljeplattformer, maskin- og metallvareindustri (2015). I denne sammenheng er Ulstein Verft, Kleven Verft og Rolls-Royce Marine AS i Ulsteinvik hjørnesteinsbedrifter. Verftsindustrien vokste frem i begynnelsen av 1900-tallet sammen med omleggingen til damp- og motordrift av fiskeflåten.

Avisen Vikebladet Vestposten utkommer tre ganger i uken i Ulsteinvik.

Av de bosatte yrkestakerne i Ulstein har 33 prosent arbeid utenfor kommunen, i alt 17 prosent i de tre nabokommunene Hareid, Herøy og Sande, fem prosent i Ålesund og fire prosent i Ørsta/Volda (2016).

Samferdsel

Fv. 61 går fra Ulsteinvik over Hareidlandet nordvestover til Hareid. Herfra går det fergeforbindelse til Sula hvorfra 26 kilometer til Ålesund, likeledes hurtigbåtforbindelse direkte til Ålesund. Fra Ulsteinvik fører Fv. 61 sørvestover med bro over Dragsundet til Gurskøya og via bilfergeforbindelse Årvika–Koparneset sørover til Rv. 15 ved Bryggja i Nordfjord. Fra Hasund sør for Ulsteinvik går det bro til Dimnøy.

Eiksundsambandet (Fv. 653) ble åpnet 2008 og gir Ulstein fastlandsforbindelse og tilknytning til E 39 i Hovdebygda mellom Ørsta og Volda.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

I Ulsteinvik ligger Sunnmøre folkehøgskule og Ulstein vidaregåande skule.

Ulstein hører til Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Sunnmøre regionråd sammen med Giske, Haram, Hareid, Herøy, Norddal, Sande, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Vanylven, Vestnes, Volda, Ørskog, Ørsta og Ålesund.

Ulstein kommune tilsvarer soknet Ulstein i Søre Sunnmøre prosti (Møre bispedømme) i Den norske kirke. Ulstein kirke er en åttekantet trekirke fra 1849 med rosemalt interiør. Oshaugen på Osnes ved Ulsteinvik er en av Vestlandets største gravhauger.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Ulstein til Søndmør fogderi i Romsdals amt.

Delområder og grunnkretser i Ulstein

For statistiske formål er Ulstein kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 17 grunnkretser:

  • Ytre Ulstein: Flø, Hatløy, Ulstein, Skeide, Osnes nedre, Ulsteinvik, Hofset, Holsekre nedre, Holsekre øvre m/Hofsetmarka, Osnes øvre, Saunes
  • Indre Ulstein: Dimna, Sundgot, Hasund, Garnes, Haddal, Eikesund

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1986) har en gull bjelke dannet ved ulvetannsnitt mot en blå bakgrunn; illustrerer kommunenavnet.

Navnet kommer av norrønt Ulfsteinn, opprinnelig fjellnavn med siste ledd ‘stein’. Første ledd er enten dyrenavnet ulv eller et elvenavn, Ulva, avledet av fjellnavnet. Det kan sikte til Ulsteinhetta, et fjell (323 moh.) nord for Ulstein gård.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Bjåstad, Ingvar & Asbjørn Waage: Soga om Hareid og Ulstein, 1970-87, 7 b. (f.o.m. b. 3 med tittel: Bygdebok for Ulstein og Hareid), Finn boken
  • Ulstein i hundre : Kyrkjegata – Vikemyra, utviklinga langs den første gatestrukturen i Ulsteinvik : dokumentasjon av kulturverdiar, 2005, isbn 82-997125-0-5, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg