Synste Møre

Synste Møre logo
Synste Møre.

Per G. Osnes og kona Liv Osnes (bilete) grunnla Synste Møre i 1970. Dei første åra blei avisa først stensilert, og sidan trykt i eit eige offset-trykkeri i kjellaren. Avisa blei driven nærast som ei familiebedrift. Per G. Osnes leidde avisa heilt til han døydde i 1990. Då overtok kona Liv B. Osnes, og gjorde så godt arbeid at ho i år 2000 mottok Vanylven kommunes kulturpris. I ein periode midt på 1990-talet var sonen Bjørnar Osnes redaktør.

Per G. Osnes og Liv Osnes
Synste møre.

Artikkelstart

Synste Møre, vekeavis i Fiskåbygd, grunnlagd 1970 av Per G. Osnes, heitte 1987–2000 VestAvisa. Lokalavis for Vanylven og dei næraste bygdene. Avisa blir utgjeven av Synste Møre AS. Redaktør: Fredrik Bakke.

Hausten 2018 var det i gjennomsnitt 2040 som kjøpte papirutgåver og 52 som betalte for digitale abonnement og utgåver (Kjelde: Mediebedriftenes Landsforening).

Historie

Vanylven får si eiga avis

Lengst sørvest på Sunnmøre hadde ein aldri hatt noko varig avisføretak. Ei samanslåing av tre små kommunar til Vanylven kommune gjorde tanken om ei lokalavis meir aktuell på slutten av 1960-talet. Kommunesenteret blei lagt til den vesle bygda Fiskå. Per G. Osnes stelte seg til med redaksjon og offsetpresse i ein kjellar på farsgarden og gav ut ei stensilert blekke dei kalla «Bygde bladet for Synste Møre». Avisa kom ut éin gong i veka med fyrste nummer i 1970. Namnet blei snart korta til « Synste Møre», etter ein namnekonkurranse der det kom inn over 200 forslag.

Fyrste nummeret var skrive for hand og på skrivemaskin, og sendt ut til alle innbyggjarane i kommunen. Heile familien Osnes deltok i arbeidet med avisa, mellom anna med å skrive adressene på dei ferdigtrykte blada for hand. Frå kring 1980 blei avisa trykt i Ulsteinvik, i trykkeriet til lokalavisa Vikebladet. Avisa inneheldt heilt frå starten mykje lokalstoff og annonsar frå lokale kjøpmenn. Dette var populært, og den nye avisa fekk raskt mange abonnentar. Etter tre år kom avisa opp i eit opplag på halvtanna tusen, av desse ein god del utflyttarar.

Namneskifte til VestAvisa

I 1987 bytte avisa namn til VestAvisa. Grunnen var at avisa hadde fått eit visst fotfeste på nordfjordsida av fylkesgrensa, i Selje, og då passa ikkje eit namn med «Møre» så godt. Men namneskiftet førte ikkje til den ekspansjonen dei hadde tenkt seg; avisa heldt fram med å vere ei avis fyrst og fremst for vanylvingane. Men den gode oppslutninga hindra ikkje at avisa råka ut i store økonomiske vanskar, som i 1990 førte rett i konkursen. Men etter nokre rundar med gjeldssletting og refinansiering kom avisa ut igjen. Same året døydde grunnleggjaren Per G. Osnes, men kona Liv B. Osnes heldt fram arbeidet med avisa, og kunne ti år seinare ta imot kulturprisen frå Vanylven kommune for seg og lokalavisa.

Synste Møre på ny

I 2000 tok avisa tilbake det gamle namnet Synste Møre, med undertittelen «Ubunden lokalavis for Vanylven og dei næraste bygdene». Redaktør Vidar Parr grunngav namneskiftet slik: «Det er eit namn med klang og særdrag. Det står ikkje til å nekte at Vest-Avisa vert nokså fargelaust og blodfattig i samanlikning.» Sidan har avisa halde fram med å kome ut ein gong i veka under dette namnet.

Fakta

  • Synste Møre: fyrste nummer 23. 1. 1970, fyrste redaktør Per G. Osnes.
  • Skifta namn til Vest-Avisa 30. 7. 1987
  • Skifta namn til Synste Møre frå 12. 10. 2000

Opplag

År Papiropplag Digitalt opplag
2000 2097
2008 2385
2015 2209 46
2018 2040 52

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg