Giske

Faktaboks

Landareal
40 km²
Innbyggertall
8597 (2022)
Administrasjonssenter
Valderhaug
Fylke
Møre og Romsdal
Målform
nynorsk
Kommunenummer
1532
Høyeste fjell
Storhornet (497 moh.)

Kommunevåpen

Av /Store norske leksikon ※.

Giske. Fiskeværet Alnes på Godøya, med Alnes fyr i bakgrunnen. Fredet naustrekke midt i bildet. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Giske er en kommune i Møre og Romsdal fylke som ligger i sin helhet på øyer på Sunnmøre, like vest og nordvest for Ålesund. De største og eneste bebodde øyene er Godøya (10,9 km²), Giske (2,5 km²), Valderøya (6,5 km²) og Vigra (18,9 km²); alle disse har fastlandsforbindelse.

Giske ble opprettet som kommune 1908 ved utskilling fra Borgund; den utgjorde da 21 km² og hadde 1480 innbyggere. Den fikk sine nåværende grenser 1964 ved sammenslåing med Vigra.

Natur

Berggrunnen består av grunnfjellsgneis som er sterk påvirket av den kaledonske fjellkjedefoldningen (kaledonske orogenese). Strandflaten brer seg utover øyene Vigra og Giske, mens den bare danner en smal brem rundt Godøya og Valderøya som ellers er berglendte med fjelltopper opp til 497 moh. på Godøya (Storhornet) og 231 moh. på Valderøya (Signalen). På Giske og særlig Vigra er det store myrstrekninger.

I kommunen ligger både fuglefredningsområder og naturreservater (våtmark), blant annet på Vigra.

Bosetning

Bosetningen er særlig tett på Valderøya som i 2015 hadde 3947 innbyggere, halvparten av Giskes befolkning. De tre andre bebodde øyene, Vigra, Godøya og Giske hadde dette året henholdsvis 26, 14 og 10 prosent av kommunens befolkning.

Kommunens klart største tettsted er Nordstrand på øst-, sør- og sørvestsiden av Valderøya med 3949 innbyggere (2016). Administrasjonssenteret Valderhaug, som utgjør en del av Nordstrand tettsted, ligger lengst sørøst på Valderøya. Andre tettsteder er (innbyggertall 2016): Roald (888) på Vigra, Giske (763) og Leitebakk (630) på Godøya. Samlet tettstedsandel utgjør 77 prosent mot 71 prosent i fylket som helhet (2016).

Befolkningen i Giske har steget jevnt i etterkrigstiden, fra 3713 innbyggere i 1946 til 8094 i 2016 (med dagens grenser); dette gir en stigning på 118 prosent. I tiårsperioden 2005–2015 økte folketallet med gjennomsnittlig 1,9 prosent årlig mot 1,0 prosent for Sunnmøre og 0,8 prosent for hele fylket. Av fylkets kommuner hadde bare Skodje og Ulstein større prosentvis vekst i denne perioden.

Næringsliv

Fiske er en viktig næringsvei i Giske og bidrar vesentlig til kommunens høye andel sysselsatt i primærnæringene; i 2016 var 10,3 prosent av arbeidsplassene i kommunen innen disse næringene.

Fiskeflåten består av gjennomgående store båter. Disse ilandførte i 2015 en fangst til en førstehåndsverdi på 910 millioner kroner; etter Herøy mest blant fylkets kommuner. Klart viktigst er torsk og lignende arter. Størstedelen av fangsten blir ilandført utenfor kommunen. Fisket gir også grunnlag for en rekke bedrifter for tilvirkning og omsetning av fisk og reparasjonsverksted for båtene. Jordbruk drives særlig på Godøya og Vigra og er overveiende basert på melkeproduksjon.

Av industrien, som omfatter 13,9 prosent av Giskes arbeidsplasser, 20,7 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning, merkes særlig verkstedindustrien med 55,6 prosent av de ansatte i industrien, særlig maskin- og metallvareindustri (2016). Også næringsmiddelindustri, særlig fiskeforedling, er en viktig industribransje med 30,4 prosent av industriens ansatte. Ellers har tekstil- og trelast-/trevareindustri henholdsvis 6,9 og 3,5 prosent av de ansatte i industrien (2016).

Av de bosatte yrkesaktive i Giske arbeider halvparten utenfor kommunen, 37 prosent i Ålesund og seks prosent i de andre kommunene på Sunnmøre. Det er ellers en del pendling til Giske fra Ålesund (316 personer 2014), vesentlig til Ålesund Lufthavn Vigra. Pendlingen fra Ålesund svarer til 12 prosent av Giskes arbeidsplasser.

Samferdsel

Giske kommune fikk fastlandsforbindelse 1987, da alle de store øyene i kommunen ble knyttet til Ålesund via bruer og undersjøiske tunneler (Vigrasambandet), Fv. 658 fra fastlandet via Ellingsøya og Valderøya til Giske og Vigra (bro Valderøya–Giske og Valderøya–Vigra, ellers tunneler) og Fv. 125/127 til Godøya (tunnel Giske–Godøya). Hurtigbåtforbindelse fra Valderøya til Ålesund sentrum og Haramsøyane.

På Vigra ligger Ålesund lufthavn Vigra.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Giske hører til Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Sunnmøre regionråd.

Giske kommune tilsvarer de tre sokneneGiske, Valderøy og Vigra i Nordre Sunnmøreprosti (Møre bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Giske til Søndmør fogderi i Romsdals amt.

Delområder og grunnkretser i Giske

For statistiske formål er Giske kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 15 grunnkretser:

  • Godøy/Giske: Alnes, Godøy/Dyb, Godøy/Valkvæ, Giske, Giskeødegård/Giskegjerde
  • Valderøy: Skjong/Ytterland, Valderhaugstrand, Valderhaug, Nordstrand, Oksnes/Gjøsundsæther
  • Vigra: Synnes/Røsvik, Blindheim, Rørvik/Gjøsund, Molnes/Roald, Roald

Historikk og kultur

Giske soknekirke
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Det er mange kulturminner fra forhistorisk og historisk tid i Giske, blant annet en branngrav på Godøya (se Godøyfunnet) og Skjonghelleren på Valderøya, med drøyt 2000 år gamle spor etter bosetting. Utgravinger 1875 og 1983. Eilifsrøysa på Godøya er en svær gravhaug på et nes i Breisundet, trolig fra bronsealderen.

Ragnvald Mørejarl skal ha bodd på Godøya, Gange-Rolv skal ha vokst opp på Vigra, og her holdt også den mektige Blindheimætten til (1100-tallet). På øya Giske bodde den mektige Giskeætten fra cirka år 1000 til 1250. Giske sognekirke ble opprinnelig bygd rundt 1130–1140 som huskapell for Giske gård. Ytre mur av hvit marmor. Kirken ble restaurert 1756 og 1930.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1985) har en gull opprett løve mot en blå bakgrunn; motivet har bakgrunn i Erling Vidkunnssons (1292–1355) segl. Han tilhørte Giskeætten, var bosatt på Giske og var i perioder drottsete og kansler i Norge.

Navnet er egentlig øynavn, norrønt gizki, muligens ‘klut, duk’.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Borgund og Giske, utgitt av Borgund og Giske bygdeboknemnd, 1957–73, 4 b

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg