Vanylven er ein kommune lengst sørvest i Møre og Romsdal fylke, rett aust for Stadlandet. Kommunen omfattar landet mellom Rovdefjorden i nord og fylkesgrensa mot Vestland fylke i sør og strekkjer seg austover til vasskiljet mellom Syvdefjorden og Dalsfjorden.Vanylven blei oppretta som kommune i 1837 i samband med innføringa av det lokale sjølvstyret. Hele artikkelen

Ny artikkel