Vanylven

Vanylven, kommune i Møre og Romsdal, lengst sørvest i fylket, rett øst for Stadlandet. Kommunen omfatter landet mellom Rovdefjorden i nord og fylkesgrensen mot Sogn og Fjordane i sør og strekker seg østover til vannskillet mellom Syvdefjorden og Dalsfjorden. Vanylven ble opprettet som kommune i 1837 i forbindelse med innføringen av det lokale selvstyret. Hele artikkelen