Valle

Valle, kommune i Aust-Agder fylke, omfatter Otras dalføre (Setesdal) fra Røysland ved grensen til Bygland i sør til Bjørnarå ved grensen til Bykle i nord, og med hei- og fjelltraktene på begge sider. Valle kommune ble opprettet i 1837 i forbindelse med innføringen av det kommunale selvstyre. Kommunen omfattet da også dagens Bykle kommune, det vil si hele nordre del av Setesdal. Hele artikkelen

Ny artikkel