Valle

Valle, kommune i Aust-Agder fylke, omfatter Otras dalføre (Setesdal) fra Røysland ved grensen til Bygland i sør til Bjørnarå ved grensen til Bykle i nord, og med hei- og fjelltraktene på begge sider.Valle kommune ble opprettet i 1837 i forbindelse med innføringen av det kommunale selvstyre. Kommunen omfattet da også dagens Bykle kommune, det vil si hele nordre del av Setesdal. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 4 artikler:

V

  1. Valle