Valle er ein kommune i Agder fylke. Kommunen omfattar Otras dalføre (Setesdal) frå Røysland ved grensa til Bygland i sør til Bjørnarå ved grensa til Bykle i nord, og med hei- og fjelltraktene på begge sider.Valle kommune blei oppretta i 1837 i samband med innføringa av det kommunale sjølvstyret. Kommunen omfatta då også dagens Bykle kommune, det vil seie heile nordre del av Setesdal. Hele artikkelen

Ny artikkel