Proterozoikum, geologisk tidsavsnitt (eon) som omfatter tiden 2500–545 mill. år siden. Den yngste del av prekambrium.