Våler - Østfold

Faktaboks

Landareal
239 km²
Innbyggertall
5 593
Administrasjonssenter
Kirkebygda
Fylke
Viken (fra 01.01.2010, tidligere Østfold)
Innbyggernavn
vålersokning
Målform
bokmål
Kommunenummer
3018 (fra 01.01.2020, tidligere 0137)
Høyeste fjell
Taraldrudåsen (225 moh.)

Kommunevåpen

Plassering i Østfold fylke.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Våler (Østfold). Jordbrukslandskap med Våler middelalderkirke. I bakgrunnen sees kommunehuset.

.
Lisens: fri

Våler, kommune i Østfold, øst for Moss. Våler ligger nord f og denor Vansjø ved Moss, og strekker seg øst- og nordøstover fra sjøens nordgående arm Lødengfjorden. Våler grenser til Moss i vest, Vestby i Akershus i nordvest, Hobøl i nord, Spydeberg i nordøst, Skiptvet i øst og Sarpsborg, Råde og Rygge i sør.

Våler har ikke hatt endringer i sine grenser siden det kommunale selvstyret ble innført i 1837.

Natur

Hele kommunen ligger innenfor grunnfjellsområdet, og berggrunnen består av granitt rundt Hobølelvas munning i Vansjø, for øvrig gneis. Grunnfjellet danner et småkupert landskap med mye skog og med flatere jordbruksarealer innimellom. Høyeste punkt er Taraldrudåsen (225 moh.) nær grensen til Skiptvet i nordøst.

Løsavsetningene i Våler er atskillig mer sparsomme enn i kommunene på og utenfor raet. Mest dyrket jord finner en langs Hobølelva, særlig rundt Våler kirkested, likeledes øst for Sæbyvannet i Svinndal. De største skogsområdene finner en i nord og øst.

Bosetning

Bosetningen er relativt jevnt fordelt i kommunen, tettest er den i og omkring de fire tettstedene (innbyggertall 2016): Våk (910) og Rød (723), begge nær grensen til Moss, administrasjonssenteret Kirkebygda (1283) sentralt i kommunen og Svinndal i øst (441). Disse tettstedene hadde i alt 65 prosent av kommunens folkemengde i 2013; tettstedsandelen er til sammenligning 86 prosent i fylket som helhet.

Folketallet i kommunen har vist vekst siden 1950, i tiårsperioden 2007–17 med gjennomsnittlig 2,5 prosent årlig mot 1,1 prosent i fylket som helhet. I denne perioden hadde Våler den sterkeste relative veksten blant østfoldkommunene.

Næringsliv

Jordbruket domineres av korndyrking og storfehold. Kommunen har en betydelig skogavvirkning; i 2015 ble det avvirket 35 700 m3, 5,7 prosent av fylkets totale avvirkning dette året. Industrien i kommunen er beskjeden; i 2015 var fem prosent av kommunens arbeidsplasser i industri, 20 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning. Viktigste industribransjer er næringsmiddelindustri og verkstedindustri, begge med 39 prosent av industriens arbeidsplasser, og trelast- og trevareindustri med 16 prosent (2014).

Av Vålers arbeidsplasser er 55 prosent i offentlig administrasjon og tjenesteyting (2015); dette er høyeste andel i slik virksomhet i Østfold og avspeiler blant annet innslaget av sosiale institusjoner innen barne- og ungdomssektoren i kommunen.

Våler har stor utpendling; av de bosatte yrkestakerne i kommunen hadde 74 prosent arbeid utenfor kommunen i 2015 hvorav 23 prosent i Moss, 24 prosent i Sarpsborg/Fredrikstad, 11 prosent i Rygge/Råde, 14 prosent i Follo-kommunene og ni prosent i Oslo.

Samferdsel

Gjennom Våler går Fv. 120 Moss–Hobøl–Lillestrøm. Fra denne går Fv. 115 østover forbi Våk, Kirkebygda og Svinndal til Skiptvet og Askim. Fra Nordby på Fv. 115 lengst øst i kommunen fører Fv. 114 sørover til Sarpsborg. Bussforbindelser med Moss, Oslo, Askim og Sarpsborg.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Våler hører til Øst politidistrikt, Moss tingrett og Borgarting lagsmannrett. Våler kommune svarer til de to soknene Svinndal og Våler i Vestre Borgesyssel prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke. Våler kirke er en romansk steinkirke fra 1175 med krusifiks fra år 1300, døpefont fra 1697 og altertavle og prekestol fra 1630-årene.

Kommunen er med i regionrådet Mosseregionen sammen med Moss, Rygge og Råde.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Våler til Moss fogderi i Smaalenenes amt.

Delområder og grunnkretser i Våler

For statistiske formål er Våler kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 15 grunnkretser: Brokhaug, Vastvet, Ingulstad, Eng, Lunder, Bjerke, Veidal, Syverød, Vestland, Kirkebygden, Gyller, Kjesebotn, Våk, Texnæs og Vassbygda.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent 1986) er delt. Første felt har en sølv lilje fast på delingen mot en blå bakgrunn, andre felt har to gull sparrer mot en blå bakgrunn; våpenet har vært ført av en slekt som er kjent fra første del av 1300-tallet.

Navnet kommer av norrønt válir, nom. plur. av váll, ‘rydning’, dvs. rydningene.

Eksterne lenker

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev m s

Hei. Det står at våler ikke har vært endret siden 18hundre. Men det er jo feil. Svinndal ble jo slått sammen med våler. Men det står det ingenting om. Hva er grunnen til det?

skrev Geir Thorsnæs

V har ikke hatt endringer i kommunegrensene siden den ble opprettet i 1837 i forbindelse med innføringen av det kommunale selvstyret. Svinndal sogn har hele tiden utgjort en del av Våler kommune. Dette er dokumentert i bl.a. NOU 1992 nr. 15 (Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring) side 364, i NSD-rapport nr. 27 (Kommuneendringer 1838-1978), side 12 og verket Norge, 1962, bind 2, spalte 137. I sistnevnte kilde er for øvrig også gitt sogninndelingen i alle Norges kommuner (pr. 1962). Med vennlig hilsen Geir Thorsnæs

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg