Skinnerflo, sjø i Fredrikstad kommune, Østfold, i den vestligste arm av Glomma 10 km nord for bysenteret; 1,55 km2. Danner Rolvsøya sammen med det nesten gjengrodde avløpet Kjølbergelva (som munner ut i Vesterelva i Fredrikstad), samt Visterflo og Glommas hovedløp.