Missingmyr, tettsted i Råde kommune, Østfold, boligområde mellom E 6 og Borgebunnen, Vannsjøs sørøstligste arm.