Hobøl (tidligere kommune)

Faktaboks

Landareal
139 km²
Innbyggertall
5 642 (2019)
Administrasjonssenter
Elvestad
Fylke
Viken (fra 01.01.2020, tidligere Østfold)
Innbyggernavn
hobling, hobøling
Målform
nøytral
Kommunenummer
0138 (fram til 2020)
Høyeste fjell
Elgmyråsen (281 moh.)

Kommunevåpen

Hobøl. Hobøl kirke, en av Norges best bevarte middelalderkirker, bygd i gråstein i romansk stil. I nyere tid er den pusset og kalket. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering i Østfold fylke.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Hobøl var en kommune i Østfold fylke. Den ble slått sammen med Askim, Eidsberg, Spydeberg og Trøgstad i 2020 og ble en del av Indre Østfold kommune i Viken fylke. Sammenslåingen var en del av en landsomfattende kommunereform.

Den tidligere kommunen lå omkring Hobølelva, som utgjør midtre del av Mossevassdraget. Hobøl grenset i vest til Vestby, Ås og Ski og i nord til Enebakk, alle kommuner i daværende Akershus fylke, samt til Østfold-kommunene Spydeberg i øst og Våler i sør.

Kommunen hadde de samme grensene fra 1837 og frem til kommunesammenslåingen i 2020.

Natur

Berggrunnen i den tidligere kommunen er av grunnfjellsopprinnelse, granitt omkring Hobøl kirke, ellers gneis. Grunnfjellet er dekket av marine avsetninger i de lavereliggende strøk, særlig i Hobølelvas dalføre. Hobølelva og dens tilløp har skåret dype søkk i leirbakkene. Der grunnfjellet ligger i dagen, finner man et skogkledd, småknauset åslandskap med høyder opptil 280 meter over havet i nordvest (Høgbråten).

Hobølelvas dalføre er trangt i nord; her danner elven flere fosser og stryk, tidligere mye brukt til møller, sagbruk og så videre. Dalføret vider seg nord for Elvestad ut, og elven får her et roligere løp og danner store meandre. I sørligste del av den tidligere kommunen blir igjen dalføret trangere, og elven danner igjen enkelte fosser og stryk. Samlet fall gjennom den tidligere kommunen er rundt 80 meter.

Bosetning

Bosetningen i den tidligere kommunen følger i hovedsak leirjordens utbredelse. Den er tettest i nord, med to av kommunens tre tettsteder, Tomter (1697 innbyggere i 2013) og Spydeberg (5691 innbyggere i 2016, herav 1483 innbyggere i Hobøl (Knapstad)). Ellers er det en liten befolkningskonsentrasjon ved administrasjonssenteret Elvestad ved E18 sentralt i kommunen. Ved fylkesvei 120 sør i kommunen ligger den tidligere kommunens tredje tettsted, Ringvoll, som hadde 537 innbyggere i 2016. I 2016 bodde i alt 69 prosent av kommunens innbyggere i tettsteder, mot 86 prosent i Østfold fylke.

Hobøl hadde i flere tiår hatt en befolkningsvekst omkring eller noe over gjennomsnittet for kommunene i Østfold. Gjennomsnittlig årlig vekst i tiårsperioden 2007–2017 var således 2,0 prosent i Hobøl, mot 1,1 prosent i Østfold som helhet.

Den positive befolkningsutviklingen skyldtes ikke minst den relativt korte avstanden til Oslo, særlig fra kommunens nordre deler. I 2016 hadde hele 79 prosent av de bosatte yrkestakerne i Hobøl arbeid utenfor kommunen, hvorav 10 prosent i de andre kommunene i indre Østfold, særlig i Spydeberg og Askim, 32 prosent i Follo-kommunene og 22 prosent i Oslo. Hobøl hadde ved kommunesammenslåingen den største utpendlingsandelen blant kommunene i Østfold.

Næringsliv

Industrien i Hobøl er beskjeden og omfattet i 2015 bare 5 prosent av kommunens arbeidsplasser, 14 prosent inkludert kraft- og vannforsyning/bygge- og anleggsvirksomhet. Industrien var ved kommunesammenslåingen i vesentlig grad konsentrert til de to tettstedene i nord. I 2014 var sysselsettingen i industri i kommunen fordelt slik (i prosent): tekstil- og bekledningsindustri (61), verkstedindustri (15), næringsmiddelindustri (15) og trelast- og trevareindustri (6).

Det er svært lite vannkraftproduksjon i Hobøl; den var i 2016 begrenset ett kraftverk (Skjelfoss) som hadde en midlere årsproduksjon på én gigawattime (GWh).

I 2016 var omkring 20 prosent av Hobøls areal dyrket mark, mens størstedelen av jordbruksarealet ble benyttet til korndyrking (84 prosent i 2016). Av husdyrhold merkes noe melkeproduksjon, men først og fremst hønsehold. Ved kommunesammenslåingen var det jevnt over store gårder i kommunen.

Skogavvirkningen i 2015 var på 39 600 kubikkmeter, som utgjorde 5,3 prosent av Østfolds avvirkning dette året.

Samferdsel

Den regulære lokaltrafikken på Østfoldbanens østre linje (Ski–Sarpsborg) drives på strekningen (Rakkestad-) – Mysen – Oslo S – Skøyen og stopper på to stasjoner i Hobøl, Tomter og Knapstad.

Lenger sør fører E18 (Oslo–Askim–Stockholm) gjennom kommunen. I administrasjonssenteret Elvestad krysses E18 av fylkesvei 120 (Moss–Enebakk–Lillestrøm) som følger Hobølelvas dalføre gjennom hele kommunen. Langs E18 er det ekspressbussforbindelse på strekningen Oslo-Stockholm.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Hobøl hørte til Øst politidistrikt, Heggen og Frøland tingrett og Borgarting lagsmannrett. Hobøl kommune svarte til de to soknene Hobøl og Tomter i Vestre Borgesyssel prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Kommunen var med i regionrådet Indre Østfold regionråd sammen med Aremark, Askim, Eidsberg, Marker, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Hobøl til Moss fogderi i Smaalenenes amt.

Delområder og grunnkretser i Hobøl

For statistiske formål var Hobøl kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 13 grunnkretser:

  • Tomter: Stokstad, Svikebøl, Myra, Tomter nord, Tomter sør, Bliksland
  • Knapstad: Knapstad, Holt, Elvestad, Hagen
  • Ringvoll: Eng, Bråte, Tønnerud

Historikk og kultur

Hobøl kirke er fra før 1200, med en del verdifullt inventar fra 1600-tallet. Hobøl prestegård med fredet hovedbygning og lysthus fra 1700-tallet samt restaurert hageanlegg.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1985) hadde en sølvstreng som danner et pælvis stilt skysnitt mot en grønn bakgrunn. Den illuderte Hobølelva der den går i slyng (meandre) gjennom de sentrale delene av kommunen.

Navnet kommer av norrønt Hóbø´li, opprinnelig navn på prestegården, av hór, ‘høy’, og bø´li, ‘bosted, gård‘, det vil si ’høytliggende bosted’; tidligere brukt bygdenavn Morsardalr, det vil si Mossedalen.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Hobølboka, utgitt av Hobøl kommune, 1993-, 3 b., isbn 82-992909-0-2, Finn boken
  • Hoel, Kåre: Bustadnavn i Østfold, b. 1: Hobøl, 1994, isbn 82-991158-3-3, Finn boken
  • Schøning, C. & M. Igsi: Hobøl herred 1814-1914 : bidrag til en bygdebeskrivelse, 1914, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg