New Statesman, britisk ukeavis, utgis i London, det mest ansette radikale tidsskriftet i Storbritannia. Dannet 1931 ved en sammenslutning av The New Statesman (grunnlagt 1913, opprinnelig som organ for Fabian Society) og The Nation. 1931–58 under navnet New Statesman and Nation. I 1934 gikk også Week-End Review opp i New Statesman. Ukeavisen behandler særlig politiske, økonomiske og litterære emner. Kingsley Martin var redaktør 1930–65, de siste fire år sammen med John Freeman. I 1988 ble avisen slått sammen med New Society, og het New Statesman and Society til 1996 da tillegget ble droppet. I 1998 fikk avisen en nettversjon. Opplag 2005: ca. 24 000.