Joseph Pulitzer, født i Ungarn, amerikansk aviseier. Begynte som journalist etter ankomsten til USA 1864. I 1870-årene ble han medredaktør av St. Louis Westliche Post og startet St. Louis Post-Dispatch. Særlig med New York World, som han kjøpte 1883, skaffet Pulitzer seg ry som sensasjonsjournalist. Konkurransen mellom Pulitzer og Hearst-avisene skapte den såkalte «gule pressen». New York World utviklet seg imidlertid til et uavhengig og kritisk presseorgan som belyste politisk korrupsjon. Pulitzer donerte penger til opprettelsen av Columbia School of Journalism i New York og til Pulitzerprisene.