Lyngen

Lyngen, kommune i Troms fylke. Lyngen ligger sentralt i Troms, øst for Tromsø, og omfatter det meste av Lyngenhalvøya, som avgrenses av Ullsfjorden i vest og fjorden Lyngen i øst.Lyngen ble opprettet som egen kommune 1837 ved innføringen av det lokale selvstyret. I 1867 ble et område med 878 personer utskilt og lagt til Karlsøy, og 1875 et område med sju personer utskilt fra Balsfjord og lagt til Lyngen.De største endringene i Lyngens avgrensning kom 1902 og 1929 da tre nye kommuner ble opprettet ved utskilling fra Lyngen. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 15 artikler: