Lyngen er en kommune i Troms fylke. Kommunen ligger sentralt i Troms, øst for Tromsø, og omfatter det meste av Lyngenhalvøya, som avgrenses av Ullsfjorden i vest og fjorden Lyngen i øst. Lyngen grenser i dag til Storfjord i sør, Tromsø i sørvest, Karlsøy i Ullsfjorden i nordvest, Skjervøy i fjorden Lyngen og på Uløya i nordøst og Kåfjord i fjorden Lyngen i øst. Hele artikkelen

Ny artikkel