Lyngen

Lyngen, kommune i Troms fylke. Lyngen ligger i Midt-Troms, øst for Tromsø, og omfatter det meste av Lyngshalvøya, som avgrenses av Ullsfjorden i vest og fjorden Lyngen i øst. Nåværende grenser er fra 1992, da Nordnesområdet på østsiden av fjorden Lyngen ble overført til Gáivuotna/Kåfjord.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 15 artikler: