Sørfjord, tidligere kommune i Troms, utskilt fra Lyngen 1902, endret navn til Ullsfjord 1946. Kommunen hadde 1139 innbyggere ved opprettelsen 1902.