Magister, lærer, mester; i middelalderen lærer i teologi og filosofi ved et universitet; akademisk tittel for en som har tatt magistergraden.