Religion i Tsjekkia

Jan Hus på bålet. Samtidig illustrasjon til Jenakodeksen Antithesis Christi et Antichristi. Nasjonalmuseets bibliotek, Praha.

Hus, Jan
Av /Kunnskapsforlaget/NTB Scanpix ※.

Tsjekkerne er et av Europas mest sekulære folk, særlig i den bøhmiske landsdelen. Ifølge oversikten utarbeidet av World Atlas i 2017 er 51,9 prosent av den tsjekkiske befolkningen ikke tilsluttet noe trossamfunn, 34,2 prosent er erklærte ateister eller agnostikere, 10,3 prosent tilhører den romersk-katolske kirke, 0,5 prosent er medlemmer i de bøhmiske brødres evangeliske kirke og 0,4 prosent er medlemmer av den tsjekkoslovakiske husittkirken. Andre trossamfunn er enda mindre.

Historie

De områdene i Sentral-Europa som utgjør Tsjekkia ble stort sett kristnet på 800-tallet. Rundt år 1400 førte en religiøs reformbevegelse med sterkt nasjonalt preg, ledet av Jan Hus, til opprettelsen av en nasjonal bøhmisk kirke (husitter). Husittene fikk stor utbredelse helt til habsburgerne fordrev dem i 1620. Siden da har flertallet av de kristne vært katolikker, men arven etter Jan Hus lever videre i form av flere mindre protestantiske kirkesamfunn.

Etter det kommunistiske statskuppet i 1948 ble de ulike religionssamfunnene utsatt for kontroll og sterkt press fra myndighetene. Den katolske kirke gjennomgikk en vanskelig periode, preget av betydelig fall i kirkesøkning. De kirkelige lederne var kontrollert av det kommunistiske regimet, og kirkesamfunnene fikk beslaglagt sine eiendommer. Fra 1985 skjedde det imidlertid en fornyelse av søkningen til kirkene, blant annet inspirert av utviklingen i nabolandet Polen, spesielt etter at den polske kardinalen Karol Wojtyła ble valgt til pave i 1978 (Johannes Paul 2). Den mottakelsen som pave Johannes Paul 2 fikk ved besøk i Polen og andre land, og de budskap paven kom med under disse besøkene gjorde inntrykk på befolkningen i Tsjekkia.

Etter overgangen fra kommunistisk diktatur til demokratisk flerpartisystem i 1989 ble det igjen religionsfrihet i Tsjekkia, og kirkesamfunnene fikk tilbake beslaglagte eiendommer.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Arve Kjell Uthaug

Hei,I den generelle artikkelen i Store Norske Leksikon om Tsjekkia står det at berre 13.9 prosent oppgjev at dei høyrer til eit trussamfunn (alle trussamfunn inkluderte). I artikkelen om religion i Tsjekkia står det at den katolske kyrkja har ein oppslutnad på 39 prosent i befolkninga. I teorien kan kanskje desse to opplysningane sameinast dersom det å "høyra til" eit trussamfunn er noko heilt anna enn "oppslutnad" om trussamfunnet. Dette er likevel litt vanskeleg å forstå. Slik opplysningane no står, synest dei å strida mot kvarandre, og i alle fall gjev dei ikkje ei god hjelp til å forstå religionen og den katolske kyrkja sin posisjon i samfunnet.Beste helsingArve Kjell Uthaug

svarte Guro Djupvik

Hei Arve Kjell, Takk for innspill, det har du helt rett i. Jeg skal få en fagansvarlig til å korrigere dette, slik at det er samsvar mellom artiklene. Vennlig hilsen Guro i redaksjonen

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg