Kommunevåpen

. begrenset

Plassering i Østfold fylke.

KF-bok. begrenset

Hobøl, kommune i Østfold fylke, omkring Hobølelva, som utgjør midtre del av  Mossevassdraget. Hobøl grenser i vest til (regnet fra sør) Vestby, Ås og Ski og i nord til Enebakk, alle i Akershus, samt Spydeberg i øst og Våler i sør.

Kommunen har hatt sine nåværende grenser helt siden 1837. Hobøl og Askim har vedtatt å slå seg sammen i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform.

Berggrunnen er av grunnfjellsopprinnelse, granitt omkring Hobøl kirke, ellers gneis. Grunnfjellet er dekket av marine avsetninger i de lavereliggende strøk, særlig i Hobølelvas dalføre. Hobølelva og dens tilløp har skåret dype søkk i leirbakkene. Der grunnfjellet ligger i dagen, finner man et skogkledd, småknauset åslandskap med høyder opptil 280 moh. i nordvest (Høgbråten).

Hobølelvas dalføre er trangt i nord; her danner elven flere fosser og stryk, tidligere mye brukt til møller, sagbruk, mv. Dalføret vider seg nord for Elvestad ut, og elven får her et roligere løp og danner store meandre. I sørligste del av kommunen blir igjen dalføret trangere, og elven danner igjen enkelte fosser og stryk. Samlet fall gjennom kommunen er ca 80 m.

Bosetningen følger i hovedsak leirjordens utbredelse. Den er tettest i nord, med to av kommunens tre tettsteder, Tomter (1584 innb. 2013) og  Spydeberg (5246 innb. 2013, herav 1248 innb. i Hobøl (Knapstad)). Ellers er det en liten befolkningskonsentrasjon ved administrasjonssenteret Elvestad ved E 18 sentralt i kommunen. Ved Fv. 120 sør i kommunen ligger kommunens tredje tettsted, Ringvoll (470 innb. 2013). I alt 66 prosent av kommunens innbyggere bodde i 2013 i tettsteder.

Hobøl har i flere tiår hatt en befolkningsvekst omkring eller noe over gjennomsnittet for kommunene i Østfold. Gjennomsnittlig årlig vekst i tiårsperioden 2004-14 var således 1,4 prosent i Hobøl mot 1,0 prosent i Østfold som helhet.

Denne positive befolkningsutviklingen skyldes ikke minst den relativt korte avstanden til Oslo, særlig fra kommunens nordre deler. I 2013 hadde hele 80 prosent av de bosatte yrkestakerne i Hobøl arbeid utenfor kommunen hvorav 10 prosent i de andre kommunene i indre Østfold, 33 prosent i Follo-kommunene og 23 prosent i Oslo. Hobøl har den største utpendlingsandelen blant kommunene i Østfold.

Industrien i Hobøl er beskjeden og omfattet bare 6 prosent av kommunens arbeidsplasser i 2013, 14 prosent inkl. kraft- og vannforsyning/bygge- og anleggsvirksomhet. Industrien er i vesentlig grad konsentrert til de to tettstedene i nord og preges av tekstil- og beklednings-, næringsmiddel-, tre- og verkstedindustri. Disse fire industribransjene sysselsatte til sammen mer enn 9/10 av de ansatte i industri i kommunen i 2011.

Det er svært lite vannkraftproduksjon i Hobøl. Den gjennomsnittlige årsproduksjonen i kommunen er på én gigawattime (GWh) per 2016. Det er ett kraftverk i kommunen.

Nesten 22 prosent av Hobøls areal er dyrket mark. Størstedelen av jordbruksarealet nyttes til korndyrking (87 prosent i 2010). Av husdyrhold merkes noe melkeproduksjon, men først og fremst hønsehold. Det er jevnt over store gårder i kommunen.

Skogavvirkningen i 2012 var på 23 600 m3 (knapt 5 prosent av Østfold fylke).

Den regulære lokaltrafikken på Østfoldbanens østre linje (Ski–Sarpsborg) drives på strekningen (Rakkestad-)Mysen- Oslo S- Skøyen og stopper på to stasjoner i Hobøl, Tomter og Knapstad.

Lenger sør fører E 18 (Oslo–Askim–Stockholm) gjennom kommunen. I administrasjonssenteret Elvestad krysses E 18 av Fv. 120 (Moss–Enebakk–Lillestrøm) som følger Hobølelvas dalføre gjennom hele kommunen. Langs E 18 er det ekspressbussforbindelse på strekningen Oslo-Stockholm.

Hobøl hører til Øst politidistrikt, Heggen og Frøland tingrett og Borgarting lagsmannrett. Kommunen er med i regionrådet Indre Østfold regionråd sammen med AremarkAskimEidsbergMarker, RømskogSkiptvetSpydeberg og Trøgstad.

Hobøl kommune svarer til de to soknene Hobøl og Tomter i Vestre Borgesyssel prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Hobøl til Moss fogderi i Smaalenenes amt.

For statistiske formål er Hobøl kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 13 grunnkretser:

  • Tomter: Stokstad, Svikebøl, Myra, Tomter nord, Tomter sør, Bliksland
  • Knapstad: Knapstad, Holt, Elvestad, Hagen
  • Ringvoll: Eng, Bråte, Tønnerud

Hobøl kirke er fra før 1200, med en del verdifullt inventar fra 1600-tallet. Hobøl prestegård med fredet hovedbygning og lysthus fra 1700-tallet samt restaurert hageanlegg.

Kommunevåpenet (godkjent 1985) har en sølvstreng som danner et pælvis stilt skysnitt mot en grønn bakgrunn. Den illuderer Hobølelva der den går i slyng (meandre) gjennom de sentrale delene av kommunen.

Navnet kommer av norrønt Hóbø´li, opprinnelig navn på prestegården, av hór, 'høy', og bø´li, 'bosted, gård', dvs. 'høytliggende bosted'; tidligere brukt bygdenavn Morsardalr, dvs. Mossedalen.

  • Hobølboka, utgitt av Hobøl kommune, 1993-, 3 b., isbn 82-992909-0-2, Finn boken
  • Hoel, Kåre: Bustadnavn i Østfold, b. 1: Hobøl, 1994, isbn 82-991158-3-3, Finn boken
  • Schøning, C. & M. Igsi: Hobøl herred 1814-1914 : bidrag til en bygdebeskrivelse, 1914, Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.