Spydeberg - tidligere kommune

Faktaboks

Landareal
133 km²
Innbyggertall
6 042 (2019)
Administrasjonssenter
Spydeberg
Fylke
Viken (fra 01.01.2020, tidligere Østfold)
Innbyggernavn
speberging
Målform
bokmål
Kommunenummer
0123 (fram til 2020)
Høyeste fjell
Spydeberg varde (258 moh.)

Kommunevåpen

Av /Store norske leksikon ※.

Plassering i Østfold fylke.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Spydeberg. Spydeberg kirke stod ferdig i 1844, etter at et lynnedslag i 1841 ødela den opprinnelige steinkirken fra 1200-tallet.

.
Lisens: fri

Spydeberg, kommune i Østfold, på vestsiden av Glomma mellom Øyeren og Vrangfoss nedenfor Vamma. Kommunen grenser til Akershus (Enebakk) i nord, Hobøl i vest, Våler i sørvest, Skiptvet i sørøst, Askim i øst og har grense til Trøgstad i Øyeren i nordøst.

Kommunen har hatt uendrede grenser siden 1837 da den ble opprettet i forbindelse med innføring av det kommunale selvstyret.

Natur

Berggrunnen består av grunnfjellsgneis, som særlig i de sentrale strøk av kommunen er dekket av betydelige marine avsetninger, mest leire. Avsetningene har vært flat havbunn, men er i atskillig utstrekning senere blitt furet av bekker og utglidninger. Likevel har Spydeberg betydelige områder med dyrket jord, i 2014 26 prosent av kommunens samlede areal.

Mot Glomma ender løsavsetningene mange steder i bratte kanter, ca. 50 m høye. Elven har her skåret seg gjennom løsmassene og ned til berggrunnen og danner på den måten flere fosser der den passerer bergterskler i grunnfjellet. Fallet nedenfor Øyeren på rundt 75 m er gjennom oppdemming samlet på tre steder, i Solbergfoss, Kykkelsrud og Vamma; kraftverkene ligger alle de tre stedene på østsiden av elven, i Askim kommune.

I nord og sørvest er det høyereliggende skogsområder som ikke har vært dekket av havet etter siste istid. Her går åsene opptil 258 moh. (Spydeberg varde på grensen til Hobøl i sørvest). I alt 60 prosent av kommunens areal er dekket av skog (2014).

Befolkning og bosetning

Befolkningen i Spydeberg viser en klar konsentrasjon til de sentrale strøk av kommunen, særlig i og rundt tettstedet og administrasjonssenteret Spydeberg som ligger ved E 18 og Spydeberg stasjon på Østfoldbanens østre linje. Dette er kommunens eneste tettsted og hadde 5691 innbyggere i 2016 hvorav 4208 innenfor Spydebergs grenser. Resten av tettstedet ligger i Hobøl og omfatter blant annet Knapstad som tidligere var definert som et eget tettsted. I alt bor 73 prosent av Spydebergs befolkning i tettsteder mot 86 prosent i Østfold som helhet (2016).

Spydebergs folketall var relativt stabilt frem til siste del av 1960-tallet. Siden har det vist klar vekst, og kommunen hadde i 2017 et dobbelt så høyt folketall som rundt 1960. I tiårsperioden 2007–17 økte folkemengden i Spydeberg med gjennomsnittlig 1,5 prosent årlig mot 1,1 prosent i Østfold som helhet.

Næringsliv

Rundt 1/3 av arbeidsplassene i Spydeberg finner en i offentlig og privat tjenesteyting (2015). Av Spydebergs arbeidsplasser er ni prosent i industri, 29 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning; tilsvarende andeler for Østfold som helhet var samme år henholdsvis 11 og 22 prosent.

Industrien i Spydeberg er variert, og bedriftene er gjennomgående små. Viktigst er verkstedindustri, gummi-, plast- og mineralsk industri (blant annet sementvare- og glassindustri) og trevareindustri med henholdsvis 24, 23 og 21 prosent av industriens sysselsatte (2014).

Rundt fem prosent av Spydebergs arbeidsplasser er i jord- og skogbruk (2015). Av jordbruksarealet er omkring 78 prosent åker og hage, og 72 prosent benyttes til korn og oljevekster (2015). Husdyrholdet er relativt beskjedent, viktigst er storfeholdet. Den alt overveiende del av skogen tilhører gårdbrukerne i bygda, og avvirkningen 2015 var 27 500 m3, 3,7 prosent av avvirkningen i Østfold.

Av andre næringer har Spydeberg flest arbeidsplasser i næringen varehandel/overnattings- og serveringsvirksomhet; denne har vel 15 prosent av arbeidsplassene i kommunen (2013). Det er forretnings- og servicesenter i Spydeberg tettsted.

Vedrørende kraftproduksjonen i Glomma gjennom Spydeberg, se Glomma og Askim.

Veksten i folketallet har gitt betydelig økning i utpendlingen fra kommunen. Av de bosatte yrkestakerne i Spydeberg hadde 67 prosent arbeid utenfor kommunen i 2015 hvorav 20 prosent både i Oslo og i Follokommunene samlet (særlig i Ski), og i alt 18 prosent i de andre kommunene i Indre Østfold (særlig i Askim).

Samferdsel

I administrasjonssenteret Spydeberg krysser E 18 (Oslo–Askim–Ørje) og Fv. 122 (Spydeberg–Skiptvet) hverandre. Vestover fra tettstedet, mellom E 18 og jernbanen, fører Fv. 206 til Knapstad, og nordover går Fv. 202 til Enebakk i Akershus.

I nordre del av tettstedet ligger Spydeberg stasjon på Østfoldbanens østre linje med hyppige forbindelser på strekningen (Rakkestad-)Mysen-Oslo S-Skøyen. Gjennom tettstedet går ellers ekspressbussforbindelse på E 18 mellom Oslo og Stockholm.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Spydeberg hører til Øst politidistrikt, Heggen og Frøland tingrett og Borgarting lagsmannrett. Spydeberg kommune svarer til de tre soknene Heli, Hovin og Spydeberg i Vestre Borgesyssel prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Kommunen er med i regionrådet Indre Østfold regionråd sammen med Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rømskog, Skiptvetog Trøgstad.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Spydeberg til Rakkestad fogderi i Smaalenenes amt.

Delområder og grunnkretser i Spydeberg

For statistiske formål er Spydeberg kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 17 grunnkretser: Vassbygda, Stegen, Kåtorp, Vien, Hylli, Løvestad, Lund, Grini, Husa, Sølvberg, Glende, Løken, Tunby, Dæhli, Mørk, Heli/Trollerud og Myrer.

Historikk og kultur

Bygdemuseum nord for administrasjonssenteret. Rester av befestninger langs GlommaGlommalinjen» fra begynnelsen av 1900-tallet). Rett sør for nåværende Fossum bro over Glomma er restaurert en eldre bro fra 1856; denne ble ødelagt i krigshandlingene i april 1940. Det gamle fergestedet over Glomma på Kongeveien gikk over Onstadsund, 2 km lenger oppe. Spydeberg kirke er en rektangulær steinkirke bygd 1844.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent 1978) har tre sølv spydodder skrått oppad mot en rød bakgrunn; symboliserer jordbruk.

Navnet kommer av norrønt Spjótaberg, første ledd er spyd og må ha sammenheng med de fremskytende spissene på høyden med prestegården. Lokalt uttales kommunens navn speb'bær og en innbygger benevnes spe'berging eller spe'bærring.

Eksterne lenker

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg