Trøgstad

Faktaboks

Landareal
204 km²
Innbyggertall
5 337
Administrasjonssenter
Skjønhaug

Kommunevåpen

Plassering i Østfold fylke.

av . Begrenset gjenbruk

Trøgstad. Fra Båstad nord i kommunen. Her går riksvei 22 forbi Båstad kirke, oppført 1860 etter tegninger av Chr. Grosch. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Trøgstad av /KF-arkiv ※. Gjengitt med tillatelse
Kart av /Store norske leksikon ※. Gjengitt med tillatelse

Trøgstad, kommune i Østfold fylke, lengst nord fylket, mellom Øyeren og Øgderen (Hemnessjøen). Kommunen grenser mot Enebakk (Akershus) og Spydeberg i Øyeren i vest, Fet i nord og Aurskog-Høland i nordøst og øst (begge i Akershus), og når frem til den veldige sand- og grusavsetningen Mona like nord for Mysen i Eidsberg i sør. Trøgstad grenser til Askim i sørvest.

Trøgstad har hatt uendrete grenser siden kommunen ble opprettet i 1837 i forbindelse med innføringen av det kommunale selvstyret.

Natur

Berggrunnen består av grunnfjellsgneis rikt dekket med marine leiravsetninger i de vestlige strøk sør og øst for Øyeren . Leirslettene her er sterkt oppskåret av bekker og elver, og området har flere ganger vært utsatt for skred, se Båstad – tettsted i Trøgstad og Skjønhaug . Også lenger øst ved Hersætersjøen og Grefslivann har man betydelige løsavsetninger. Ellers i kommunen er det mest skogkledde åser opptil 331 moh. (Viktjernhøgda). En større endemorene demmer opp Øyeren i sørenden og tvinger Glomma vestover, der den danner Mørkfoss, nå oppdemmet i forbindelse med Solbergfoss kraftverk.

Bosetning

Bosetningen er jevnt fordelt i jordbruksområdene med to tettsteder, administrasjonssenteret Skjønhaug øst for Øyerens sørende og Heiås (Båstad) noe lenger nord. Tynnere bosetning i de nordøstre skogtraktene. I alt bor 57 prosent av kommunens befolkning i tettsteder (2016) mot 86 prosent i Østfold som helhet.

Folkemengden i kommunen har vist vekst siden 1970-årene, i tiårsperioden 2007-17 med gjennomsnittlig 0,7 prosent årlig mot 1,1 prosent i fylket som helhet.

Næringsliv

Jordbruker viktig i Trøgstad, og 10 prosent av arbeidsplassene i Trøgstad hadde i 2015 arbeid i primærnæringene. Jordbruksarealene er konsentrert til områdene med de rikeste løsavsetninger i de vestre og sentrale strøkene av kommunen, og 31 prosent av totalarealet i Trøgstad er dyrket mark (2016). Av jordbruksarealet er 79 prosent benyttet til åker og hage, 76 prosent til korn og oljevekster alene (2016). Husdyrholdet er relativt stort; Trøgstad er blant de betydeligste kommunene i fylket når det gjelder storfe-, hønse- og svinehold.

Industrien er relativt beskjeden; av kommunes arbeidsplasser er 7 prosent i denne bransjen, 22 prosent dersom er tar med bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning (2015). Viktigste industribransjer er næringsmiddelindustri (blant annet kornsilo og mølle), verkstedindustri og trevare- og møbelindustri med henholdsvis 51, 26 og 14 prosent av industriens ansatte (2014).

I 2015 hadde 62 prosent av de bosatte yrkestakerne i Trøgstad arbeid utenfor kommunen, hvorav 27 prosent i Askim/Eidsberg, fem prosent i indre Østfold for øvrig, åtte prosent i Romeriks-kommunene, fire prosent i Follo-kommunene og 11 prosent i Oslo.

Samferdsel

Hovedveien gjennom Trøgstad er Rv. 22 (Lillestrøm–Mysen). Hovedforbindelsen til Oslo går via Lillestrøm; fra de søndre deler også via E 18 Askim–Oslo. Fv. 115 går fra Askim gjennom Skjønnhaug og nordøstover til Bjørkelangen. Gjennom de sørøstre delene av kommunen går Fv. 123 fra Mysen gjennom tettbebyggelsen Hamnås til Rødenes i Marker.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

I Skjønhaug ligger Trøgstad kirke fra middelalderen og Trøgstad Bygdemuseum.

Trøgstad hører til Øst politidistrikt, Heggen og Frøland tingrett og Borgarting lagsmannrett. Trøgstad kommune svarer til de to soknene Båstad og Trøgstad i Østre Borgesyssel prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Kommunen er med i regionrådet Indre Østfold regionråd sammen med Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rømskog, Skiptvet og Spydeberg.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Trøgstad til Rakkestad fogderi i Smaalenenes amt.

Delområder og grunnkretser i Trøgstad

For statistiske formål er Trøgstad kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 17 grunnkretser:

  • Vestre Trøgstad: Tosebygda, Haugland, Kirkebygda, Gåpårud, Skjønhaug, Tveiten, Jørgentvedt
  • Østre Trøgstad: Risbråte, Hamnås, Bingen, Årstad
  • Båstad: Måstad, Olberg, Skjenneberg, Håkås, Hvammer, Fjell

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent 1979) har en sølv ambolt mot en grønn bakgrunn; symboliserer håndverkstradisjoner.

Navnet. Navnet er opprinnelig et gårdsnavn; første ledd er utolket.

Eksterne lenker

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg