Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering i Østfold fylke.

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Trøgstad, kommune i Østfold fylke, lengst nord fylket, mellom Øyeren og Øgderen (Hemnessjøen). Kommunen grenser mot Enebakk (Akershus) og Spydeberg i Øyeren i vest, Fet i nord og Aurskog-Høland i nordøst og øst (begge i Akershus), og når frem til den veldige sand- og grusavsetningen Mona like nord for Mysen i Eidsberg i sør. Trøgstad grenser til Askim i sørvest.

Trøgstad har hatt uendrete grenser siden kommunen ble opprettet i 1837 i forbindelse med innføringen av det kommunale selvstyret.

Berggrunnen består av grunnfjellsgneis rikt dekket med marine leiravsetninger i de vestlige strøk sør og øst for Øyeren . Leirslettene her er sterkt oppskåret av bekker og elver, og området har flere ganger vært utsatt for skred, se Båstad – tettsted i Trøgstad og Skjønhaug . Også lenger øst ved Hersætersjøen og Grefslivann har man betydelige løsavsetninger. Ellers i kommunen er det mest skogkledde åser opptil 331 moh. (Viktjernhøgda). En større endemorene demmer opp Øyeren i sørenden og tvinger Glomma vestover, der den danner Mørkfoss, nå oppdemmet i forbindelse med Solbergfoss kraftverk.

Bosetningen er jevnt fordelt i jordbruksområdene med to tettsteder, administrasjonssenteret Skjønhaug øst for Øyerens sørende og Heiås (Båstad) noe lenger nord. Tynnere bosetning i de nordøstre skogtraktene. I alt bor 57 prosent av kommunens befolkning i tettsteder (2016) mot 86 prosent i Østfold som helhet.

Folkemengden i kommunen har vist vekst siden 1970-årene, i tiårsperioden 2007-17 med gjennomsnittlig 0,7 prosent årlig mot 1,1 prosent i fylket som helhet.

Jordbruker viktig i Trøgstad, og 10 prosent av arbeidsplassene i Trøgstad hadde i 2015 arbeid i primærnæringene. Jordbruksarealene er konsentrert til områdene med de rikeste løsavsetninger i de vestre og sentrale strøkene av kommunen, og 31 prosent av totalarealet i Trøgstad er dyrket mark (2016). Av jordbruksarealet er 79 prosent benyttet til åker og hage, 76 prosent til korn og oljevekster alene (2016). Husdyrholdet er relativt stort; Trøgstad er blant de betydeligste kommunene i fylket når det gjelder storfe-, hønse- og svinehold.

Industrien er relativt beskjeden; av kommunes arbeidsplasser er 7 prosent i denne bransjen, 22 prosent dersom er tar med bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning (2015). Viktigste industribransjer er næringsmiddelindustri (blant annet kornsilo og mølle), verkstedindustri og trevare- og møbelindustri med henholdsvis 51, 26 og 14 prosent av industriens ansatte (2014).

I 2015 hadde 62 prosent av de bosatte yrkestakerne i Trøgstad arbeid utenfor kommunen, hvorav 27 prosent i Askim/Eidsberg, fem prosent i indre Østfold for øvrig, åtte prosent i Romeriks-kommunene, fire prosent i Follo-kommunene og 11 prosent i Oslo.

Hovedveien gjennom Trøgstad er Rv. 22 (Lillestrøm–Mysen). Hovedforbindelsen til Oslo går via Lillestrøm; fra de søndre deler også via E 18 Askim–Oslo. Fv. 115 går fra Askim gjennom Skjønnhaug og nordøstover til Bjørkelangen. Gjennom de sørøstre delene av kommunen går Fv. 123 fra Mysen gjennom tettbebyggelsen Hamnås til Rødenes i Marker.

I Skjønhaug ligger Trøgstad kirke fra middelalderen og Trøgstad Bygdemuseum.

Trøgstad hører til Øst politidistrikt, Heggen og Frøland tingrett og Borgarting lagsmannrett. Trøgstad kommune svarer til de to soknene Båstad og Trøgstad i Østre Borgesyssel prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Kommunen er med i regionrådet Indre Østfold regionråd sammen med Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rømskog, Skiptvet og Spydeberg.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Trøgstad til Rakkestad fogderi i Smaalenenes amt.

For statistiske formål er Trøgstad kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 17 grunnkretser:

  • Vestre Trøgstad: Tosebygda, Haugland, Kirkebygda, Gåpårud, Skjønhaug, Tveiten, Jørgentvedt
  • Østre Trøgstad: Risbråte, Hamnås, Bingen, Årstad
  • Båstad: Måstad, Olberg, Skjenneberg, Håkås, Hvammer, Fjell

Kommunevåpenet (godkjent 1979) har en sølv ambolt mot en grønn bakgrunn; symboliserer håndverkstradisjoner.

Navnet. Navnet er opprinnelig et gårdsnavn; første ledd er utolket.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.