Faktaboks

Administrasjonssenter
Ski
Fylke
Akershus
Innbyggertall
30 843 (2019)
Landareal
162 km²
Høyeste fjell
Tømmerås (313 moh.)
Innbyggernavn
skiung (fra Ski), kråksting (fra Kråkstad)
Kommunenummer
0213 (fram til 2020)
Ski kommunevåpen som skilt på rådhuset.
Kart
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering i Akershus fylke.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Ski var en kommune i Akershus fylke. Den ble i 2020 slått sammen med Oppegård kommune og ble en del av Nordre Follo kommune. Sammenslåingen var del av en landsomfattende kommunereform.

Ski kommune lå i Follo sørøst for Oslo, og grenset til Oslo i nord, Ås i vest, Hobøl i sørøst og Enebakk i øst.

Kråkstad kommune ble i 1930 delt i Ski og Kråkstad, som i 1964 igjen ble slått sammen, nå under navnet Ski.

Natur

Midtsjø
Midtsjøvannet i Ski
Midtsjø
Lisens: CC BY SA 3.0
Hebekkkmåsan
Hebekkmåsan i Ski
Hebekkkmåsan
Lisens: CC BY SA 3.0

Landskapet i Ski er preget av småkuperte skogsområder med gneis i nord og øst. Høyeste punkt er Tømmerås på 313 meter over havet. Området er en del av Oslos Sør- og Østmark i det sørøstnorske grunnfjellsområde. I sør og vest er landskapet flatere og lavere, og gneisen dekkes av store marine løsavsetninger, som danner store jordbruksområder.

Det øst–vestgående raet ved Ski kirke, Skimorenen, danner vannskillet mellom vassdragene nordover til Gjersjøen/Bunnefjorden og Kråkstadelvas nedbørfelt (Mossevassdraget). Se også artikkel om Raet.

Bosetning

Ski

Ski. Flyfoto av administrasjonssenteret. Midt i bildet til venstre sentrumsbebyggelsen med det store kjøpesenteret. I bakgrunnen sees Sørmarka. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Ski
Av /NTB Scanpix ※.

Det er tettest bosetning i de vestre deler av den tidligere kommunen. Her ligger Langhus, som er en del av den sammenhengende bebyggelsen sørover fra Oslo, samt Ski, som var kommunens administrasjonssenter. Andre tettsteder er Kråkstad ved Østfoldbanens østre linje og Siggerud helt i nord. Det er sparsom bosetting i skogområdene i øst og nord.

Etter Østfoldbanens åpning i 1879 begynte folketallet i kommunen å vokse jevnt, særlig i stasjonsbyen Ski. Kommunen hadde betydelig befolkningsvekst fra 1960-årene. I tiårsperioden 1996–2006 steg folketallet med 12,3 prosent, mot 13,9 prosent i Akershus fylke som helhet.

Næringsliv

Industrien i Ski var ved kommunesammenslåingen dominert av grafisk industri, verkstedsindustri, kjemisk industri, produksjon av gummi- og plastprodukter og næringsmiddelindustri. Både Ski og Langhus tettsteder, som har det meste av industrivirksomheten i kommunen, har også atskillig engrosvirksomhet.

Jordbruket betyr mest i de sentrale og søndre deler av den tidligere kommunen. Korndyrking er viktigste driftsform. Det dyrkes ellers noe grønnsakerfriland, og det drives noe hønsehold.

Samferdsel

I Ski deler Østfoldbanen seg i en østre linje Askim–Mysen–Sarpsborg og en vestre linje Moss–Halden–Sverige. Lokaltogforbindelse Ski–Oslo.

E18 krysser kommunen sør for Kråkstad stasjon og møter E6 vest for Ski ved Vinterbro i Ås kommune. Riksvei 152 Drøbak–Ås–Oslo og Riksvei 154 (E18 i Ås–Enebakk) møtes i Ski sentrum. E6 går fra Vinterbro gjennom Sørmarka til Ryen i Oslo. Riksvei 155 Oslo–Enebakk som går gjennom de nordøstre deler av Ski danner skille mellom Østmarka og Sørmarka.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Tettstedet Ski er et viktig regionalt service- og kommunikasjonssentrum.

Ski hørte til Øst politidistrikt, Follo tingrett og Borgarting lagsmannrett.

Kommunen var med i regionrådet Follorådet sammen med Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Vestby og Ås.

Ski kommune tilsvarte de fire soknene Kråkstad, Langhus, Siggerud og Ski i Nordre Follo prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Ski til Aker og Follo fogderi i Akershus amt.

Delområder og grunnkretser i Ski

For statistiske formål var Ski kommune (per 2016) inndelt i seks delområder med til sammen 61 grunnkretser:

  • Siggerud: Roland, Fjell, Siggerudbråten, Stallerud, Siggerudtangen, Tangenhagen, Siggerud nord, Siggerud syd, Bru, Wellumstadvika, Karlsrud, Boger
  • Langhus: Bøler, Haugland, Ødegården, Langhus senter, Dalen, Vevelstadåsen, Slora, Bøleråsen, Bølerkollen, Haugbro, Foss, Nordre Dal, Sagstuvegen, Smedsrud, Stenfelt
  • Hebekk: Tallaksrud, Grensevegen, Øvre Hebekk, Dagbo, Nedre Hebekk, Måsavegen, Austlivegen
  • Finstad: Nordre Finstad, Follogrenda, Søndre Finstad, Finstadsvingen, Atriumvegen, Solfallsvegen, Rosenlundvegen, Monsrud
  • Ski øst: Kværner, Vardåsen, Kontra, Ski sentrum, Skorhaug, Drømtorp, Eikelivegen, Ellingsrud, Industrivegen, Nære, Gjedsjø
  • Gjedsjø/Kråkstad: Tronås, Kråkstad sentrum, Skotbu sentrum, Mørk, Asper, Bjastad, Holt, Audenbøl

Historikk og kultur

Ski middelalderkirke
Ski middelalderkirke ble anlagt omkring 1150 og har blitt rehabiltert i 1860 og 1934. Kirken er bygget i stein og har 200 sitteplasser.
Ski middelalderkirke
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Stunner-boplassen er de eldste spor etter mennesker i Akershus. Boplassen er en del av Fosna-kulturen fra 11 000 år siden. Det finnes steinkirker fra 1100-tallet på Ski og Kråkstad med gravhauger fra jernalderen. Gravhaugen ved Kråkstad kirke er Follos største. Dessuten finnes to kongeveger, gravhauger og kulturlandskap med stor tidsdybde. Første meteoritt som ble funnet i Norge, falt over Ski og ble oppdaget i 1848.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet, som ble godkjent i 1986, hadde tre sølv hestehoder i trepass mot en blå bakgrunn; henspiller på kommunenavnet.

Navn

Navnet er opprinnelig et gårdsnavn, av norrønt skeið, ‘bane til kappløp’.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Schou, Terje: Ski og Kråkstad inntil omkring 1500, 1990, 2 bind.
  • Østlid, Martin: Kråkstad: en bygdebok, 1929–34, 2 bind.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg