Faktaboks

Administrasjonssenter
Skiptvet (Meieribyen)
Fylke
Østfold
Innbyggertall
3 846 (2022)
Landareal
93 km²
Høyeste fjell
Navnløs topp øst for Langtjernet (224 moh.)
Innbyggernavn
skjetving
Målform
bokmål
Kommunenummer
3116 (fra 2024, tidl. 3015 og 0127)

Kommunevåpen

Kart: Skiptvet kommune i Østfold
Skiptvet kommune i Østfold fylke.
Kart: Skiptvet kommune i Østfold
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0
Skiptvet

Skiptvet kirke er en steinkirke i romansk stil, bygd på 1100-tallet. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Skiptvet er en kommune i Østfold fylke på vestsiden av Glomma, mellom fossen Vamma i Glomma i nord og nordspissen av Tunøya i Sarpsborg i sør.

Skiptvet har hatt uendrede grenser helt siden den ble opprettet i 1837 i forbindelse med innføringen av det kommunale selvstyret. Skiptvet har grense i Glomma mot Indre Østfold i nordøst og Rakkestad i sørøst. I sør grenser Skiptvet til Sarpsborg, i vest til Våler og også i nordvest til Indre Østfold.

Natur

Berggrunnen består i hele kommunen av grunnfjellsgneis med strøkretning hovedsakelig nordvest–sørøst. Særlig langs Glomma og sentralt i kommunen finnes betydelige marine løsavsetninger, vesentlig leire, og her ligger det meste av jordbruksarealene; i alt er 32 prosent av kommunens areal dyrket mark.

Områdene lenger vest i Skiptvet består hovedsakelig av småkupert skogsterreng på opptil 224 meter over havet (navnløs topp like øst for Langtjernåsen), nær grensen til Våler. Også i sør, mot grensen til Sarpsborg, dominerer skogen. I alt er 52 prosent av kommunens areal skog.

Mesteparten av kommunen har avløp sørøstover til Glomma. Helt i vest har noen mindre bekker avløp mot Vansjø (Mossevassdraget).

Bosetning

Bosetningen er jevnt fordelt, med en viss konsentrasjon i kommunens eneste tettsted, administrasjonssenteret Skiptvet (Meieribyen) med 1829 innbyggere (2022). Av kommunens befolkning dette året bodde 48 prosent i tettstedet Skiptvet, og ny boligbygging skjer i vesentlig grad her.

Skiptvet hadde jevnt over nedgang i folketallet frem til 1970-tallet, fra 2626 i 1950 til 2423 i 1970. Siden har kommunen stort sett hatt vekst i folketallet. I tiårsperioden 2013–2023 økte folkemengden med gjennomsnittlig 0,6 prosent årlig, mot 0,9 prosent i Østfold fylke (etter dagens grenser).

Kart over Skiptvet kommune
Kart over Skiptvet kommune
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Næringsliv

Skiptvet er en jord- og skogbrukskommune, og primærnæringene utgjør åtte prosent av arbeidsplassene i kommunen (2022). Av jordbruksarealet på 30 000 dekar (2020) er 80 prosent åker og hage; det aller meste nyttes til korn og oljevekster. Av kornarealet er 28 prosent hvete (2020). Kornarealet har i flere tiår økt på bekostning av arealet til eng og beite, noe som avspeiles i en redusert andel av brukene med storfehold. For øvrig holdes det adskillig svin og høns i kommunen. Skogavvirkningen var på 15 400 kubikkmeter i 2020 og utgjorde dette året vel to prosent av Østfold fylkes avvirkning.

Industrien utgjør fem prosent av kommunens arbeidsplasser, 23 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomheter og kraft- og vannforsyning/renovasjon (2022). Industrien begrenser seg i hovedsak til bransjer som har direkte eller indirekte betydning for landbruket som verksted- og næringsmiddelindustri.

Av de bosatte yrkestakerne i Skiptvet har i alt 67 prosent arbeid utenfor kommunen, hvorav 26 prosent i Indre Østfold, ni prosent i Oslo, seks prosent i Sarpsborg, seks prosent i Moss/Våler/Råde, tre prosent i Fredrikstad og i alt 11 prosent i de seks Follo-kommunene (2020).

Samferdsel

Fylkesvei 115 Rød i Våler–Askim–Bjørkelangen går gjennom Skiptvet; den krysser Glomma på Vamma bru mellom Skiptvet og Askim. Fra Nordby på fylkesvei 115, rett sør for grensen mot Sarpsborg, fører fylkesvei 114 over Trøsken bru til bysenteret i Sarpsborg. Sør for Vamma bru fører fylkesvei 122 nordover til E18 i Spydeberg; denne gir korteste vei fra Skiptvet til Oslo.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Skiptvet hører til Øst politidistrikt, Follo og Nordre Østfold tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Skiptvet kommune svarer til Skiptvet sokn i Østre Borgesyssel prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Kommunen er med i regionrådet Indre Østfold regionråd sammen med Indre Østfold, Marker og Rakkestad.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Skiptvet til Rakkestad fogderi i Smaalenenes amt.

Delområder og grunnkretser i Skiptvet

For statistiske formål er Skiptvet kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 10 grunnkretser: Vidnes, Hønstvet, Åmot, Karlsrud, Meieribyen, Holstad, Haugen, Vamnes, Vister og Lund.

Historikk og kultur

Skiptvet Bygdemuseum ligger i kommunesenteret. Like øst for dette ligger Skiptvet kirke, en romansk steinkirke fra 1100-tallet. På Nes ved Glomma i øst ligger Nes Lensemuseum, Skiptvet, bygd opp omkring Nes lense. Lensen ble anlagt i 1853 i forbindelse med tømmerfløtingen på Glomma, og nedlagt da fløtingen opphørte i 1985. Den sysselsatte i sin glanstid 300 mann. Se også Glennetangen.

Det har vært gjort rike funn fra steinalderen (Nøstvetkulturen) i kommunens vestre deler.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1981) har en sølv opprett linnorm mot en rød bakgrunn; gjenspeiler sagnet om linnormen som skal ha levd i kommunen og plaget befolkningen.

Navnet på kommunen, lokalt uttalt ‘skjetve(t)‘ og innbyggerne kalt ‘skjetving’ eller ’skjetvesokning’, er opprinnelig navnet på prestegården; det gamle navnet på bygdene Skiptvet og Spydeberg var Vimar. Førsteleddet er usikkert; det kan være av mannsnavnet Skeggi, som er en avledning av skag med grunnbetydningen ‘noe som stikker frem eller rager i været’, i så fall om åsen ved prestegården og kirken. Sisteleddet er norrønt þveit, ‘mindre jordstykke’.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Berggren, Magne: Gårds- og slektshistorie : folk på gård, plass og tomt i Skiptvet, 2006- ., 2 b.
  • Skipperud, A.: Skiptvet herred 1814-1914 : bidrag til en bygdebeskrivelse, 1916

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg