Skiptvet

Faktaboks

Landareal
93 km²
Innbyggertall
3 805 (1. januar 2020)
Administrasjonssenter
Skiptvet (Meieribyen)
Fylke
Viken (fra 01.01.2020, tidligere Østfold)
Innbyggernavn
skjetving
Målform
bokmål
Kommunenummer
3015 (fra 01.01.2020, tidligere 0127)
Høyeste fjell
Navnløs topp øst for Langtjernet (224 moh.)

Kommunevåpen

Skiptvet kirke er en steinkirke i romansk stil, bygd på 1100-tallet. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering i Østfold fylke.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Skiptvet er en kommune i Viken fylke på vestsiden av Glomma, mellom fossen Vamma i Glomma i nord og nordspissen av Tunøya i Sarpsborg i sør.

Skiptvet har hatt uendrede grenser helt siden den ble opprettet i 1837 i forbindelse med innføringen av det kommunale selvstyret. Skiptvet grenser til Indre Østfold i nord og øst, Rakkestad i sørøst; grensen går i Glomma. Skiptvet grenser også mot Sarpsborg i sør og Våler i vest.

Natur

Berggrunnen består i hele kommunen av grunnfjellsgneis med strøkretning hovedsakelig nordvest–sørøst. Særlig langs Glomma og sentralt i kommunen finnes betydelige marine løsavsetninger, vesentlig leire. Her ligger det meste av jordbruksarealene; i alt er 32 prosent av kommunens areal dyrket mark.

Områdene lenger vest i Skiptvet består hovedsakelig av småkupert skogsterreng på opptil 224 meter over havet (Langtjernåsen) nær grensen til Våler. Også i sør, mot grensen til Sarpsborg, dominerer skogen. I alt er 52 prosent av kommunens areal skog.

Mesteparten av kommunen har avløp sørøstover til Glomma. Helt i vest har noen mindre bekker avløp mot Vansjø (Mossevassdraget).

Bosetning

Bosetningen er jevnt fordelt, med en viss konsentrasjon i kommunens eneste tettsted, administrasjonssenteret Skiptvet (Meieribyen) med 1739 innbyggere (2020). Av kommunens befolkning dette året bodde 46 prosent i tettstedet Skiptvet. Ny boligbygging skjer i vesentlig grad her.

Skiptvet hadde jevnt over nedgang i folketallet frem til 1970-tallet, fra 2626 i 1950 til 2423 i 1970. Siden har kommunen stort sett hatt vekst i folketallet. I tiårsperioden 2010–2020 økte folkemengden med gjennomsnittlig 0,7 prosent årlig, mot 1,5 prosent i Viken fylke som helhet.

Næringsliv

Skiptvet er en jord- og skogbrukskommune, og primærnæringene utgjør sju prosent av arbeidsplassene i kommunen (2019). Av jordbruksarealet på 29 800 dekar (2019) er 79 prosent åker og hage; det aller meste nyttes til korn og oljevekster. Av kornarealet er om lag halvparten hvete (2019). Kornarealet har i flere tiår økt på bekostning av arealet til eng og beite, noe som avspeiles i en redusert andel av brukene med storfehold. For øvrig holdes det adskillig svin og høns i kommunen. Skogavvirkningen var på 11 000 kubikkmeter i 2019 og utgjorde dette året 1,5 prosent av Østfold fylkes avvirkning.

Industrien utgjør seks prosent av kommunens arbeidsplasser, 26 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomheter og kraft- og vannforsyning/renovasjon (2019). Industrien begrenser seg i hovedsak til bransjer som har direkte eller indirekte betydning for landbruket, for eksempel verksted- og næringsmiddelindustri, som 2019 hadde henholdsvis 60 og 16 prosent av industriens sysselsetting.

Av de bosatte yrkestakerne i Skiptvet har i alt 66 prosent arbeid utenfor kommunen, hvorav 26 prosent i den nye kommunen Indre Østfold, åtte prosent i Oslo, seks prosent i Sarpsborg, fem prosent i Moss (inkludert Rygge)/Våler, to prosent i Fredrikstad og i alt 11 prosent i de seks Follo-kommunene (2019).

Samferdsel

Fylkesvei 115 Rød i Våler–Askim–Bjørkelangen går gjennom Skiptvet; den krysser Glomma på Vamma bru mellom Skiptvet og Askim. Fra Nordby på fylkesvei 115, rett sør for grensen mot Sarpsborg, fører fylkesvei 114 over Trøsken bru til bysenteret i Sarpsborg. Sør for Vamma bru fører fylkesvei 122 nordover til E18 i Spydeberg; denne gir korteste vei fra Skiptvet til Oslo.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Skiptvet hører til Øst politidistrikt, Follo og Nordre Østfold tingrett og Borgarting lagsmannrett.

Skiptvet kommune svarer til Skiptvet sokn i Østre Borgesyssel prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Kommunen er med i regionrådet Indre Østfold regionråd sammen med Indre Østfold, Marker og Rakkestad.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Skiptvet til Rakkestad fogderi i Smaalenenes amt.

Delområder og grunnkretser i Skiptvet

For statistiske formål er Skiptvet kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 10 grunnkretser: Vidnes, Hønstvet, Åmot, Karlsrud, Meieribyen, Holstad, Haugen, Vamnes, Vister og Lund.

Historikk og kultur

Skiptvet Bygdemuseum ligger i kommunesenteret. Like øst for dette ligger Skiptvet kirke, en romansk steinkirke fra 1100-tallet. På Nes ved Glomma i øst ligger Nes Lensemuseum, Skiptvet, bygd opp omkring Nes lense. Lensen ble anlagt i 1853 i forbindelse med tømmerfløtingen på Glomma, og nedlagt da fløtingen opphørte i 1985. Den sysselsatte i sin glanstid 300 mann. Se også Glennetangen.

Det har vært gjort rike funn fra steinalderen (Nøstvetkulturen) i kommunens vestre deler.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1981) har en sølv opprett linnorm mot en rød bakgrunn; gjenspeiler sagnet om linnormen som skal ha levd i kommunen og plaget befolkningen.

Navnet på kommunen, lokalt uttalt ‘skjetve(t)‘ og innbyggerne kalt ‘skjetving’ eller ’skjetvesokning’, er opprinnelig navnet på prestegården; det gamle navnet på bygdene Skiptvet og Spydeberg var Vimar. Førsteleddet er usikkert; det kan være av mannsnavnet Skeggi, som er en avledning av skag med grunnbetydningen ‘noe som stikker frem eller rager i været’, i så fall om åsen ved prestegården og kirken. Sisteleddet er norrønt þveit, ‘mindre jordstykke’.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Berggren, Magne: Gårds- og slektshistorie : folk på gård, plass og tomt i Skiptvet, 2006- ., 2 b., Finn boken
  • Skipperud, A.: Skiptvet herred 1814-1914 : bidrag til en bygdebeskrivelse, 1916, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg