Rømskog

Faktaboks

Landareal
159 km²
Innbyggertall
673
Administrasjonssenter
Rømskog
Fylke
Viken (fra 01.01.2020, tidligere Østfold)
Innbyggernavn
rømsking
Målform
bokmål
Kommunenummer
0121
Høyeste fjell
Slavasshøgda (336 moh.)

Kommunevåpen

Av /Store norske leksikon ※.

Rømskog. Tidlig høststemning ved Rømsjøen, sett fra Sandum mot øst. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Plassering i Østfold fylke.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk
Rømskog kirke
Rømskog kirke
Lisens: CC BY SA 3.0

Rømskog, kommune i Østfold fylke, lengst nordøst i fylket omkring Rømsjøen mellom svenskegrensen og fylkesgrensen mot Akershus (Aurskog-Høland). Rømskog grenser bare mot én kommune i eget fylke, Marker, i sør. Kommunen ble utskilt 1902 fra daværende Rødenes kommune (nå Marker). Rømskog skal slås sammen med Aurskog-Høland kommune i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Dette ble besluttet i Stortinget i juni 2017.

Natur

Berggrunnen består overveiende av grunnfjell som danner et kupert, skogkledd åslandskap med granitt helt i nordvest, for øvrig gneis. Gneisen har en nordvest–sørøstlig strøkretning, og denne retningen har også de viktigste elvene og sjøene. Berggrunnen har bare et sparsomt dekke av løsmasser, og Rømskog har Østfolds laveste andel dyrket mark, bare to prosent. Andel skog utgjør til sammenligning 80 prosent.

Med et innsjøareal som utgjør 13,3 prosent av kommunens samlede areal, har Rømskog den største andelen innsjøareal blant kommunene i Østfold. Det meste av Rømskog har avløp sørøstover til Sverige (Vänern), blant annet Oselva fra Rømsjøen. Vest for Rømsjøen ligger Slavasshøgda (336 moh.), Østfolds høyeste punkt; kommunen har flere andre åser over 330 moh.

Befolkning og bosetning

Rømskog er tynt befolket og har det laveste folketall av kommunene på Østlandet. Det er en viss konsentrasjon av bosettingen til områdene omkring Rømsjøens nordre del. Skogstrekningene mot Sverige i nordøst, Aurskog-Høland i vest og Marker i sørvest er nesten folketomme. Kommunen har ingen tettsteder; nærmeste tettsted er Bjørkelangen i Aurskog-Høland kommune.

Rømskog har hatt et nokså stabilt folketall siden krigen; folketallet var 648 i 1950 og 685 i 2017. I tiårsperioden 2007–2017 var økningen i Rømskogs folketall gjennomsnittlig 0,4 prosent årlig mot 1,1 prosent i Østfold som helhet.

Næringsliv

Skogen utgjør det viktigste næringsgrunnlaget i Rømskog; 2015 ble det avvirket 23 500 m3, hovedsakelig gran. Om lag tredjeparten av skogen er på utenbygdsboendes hender, resten er stort sett gårdsskog. Det sparsomme jorddekket gir bare mulighet til et beskjedent jordbruk som i atskillig grad drives i kombinasjon med skogbruk. Kommunen har den minste gjennomsnittlige bruksstørrelse av kommunene i Østfold, 181 dekar i 2010 mot 298 dekar i Østfold som helhet. Det dyrkes en del korn; kornarealet utgjør 69 prosent av arealet nyttet til jordbruk (2016). Husdyrholdet er stort sett begrenset til sauehold.

Industrien som omfatter 11 prosent av arbeidsplassene i kommunen, 24 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning (2015), består av metallvareindustri.

Ved sjøen Vortungen vest for Rv. 21 ligger et moderne konferanse- og spahotell, Rømskog Spa & Resort.

Av de bosatte yrkestakerne i Rømskog har 52 prosent arbeid utenfor kommunen, hvorav 35 prosent til kommunene på Romerike, 28 prosent i Aurskog-Høland alene, og sju prosent i Oslo (2015). Fire prosent av de bosatte yrkestakerne har arbeid i Marker og ytterligere fire prosent i resten av Østfold. Den beskjedne utpendlingen til Østfold-kommunene må ses i lys av Rømskogs isolerte beliggenhet i fylket.

Samferdsel

Fv. 21 gir kommunen forbindelse nordover til Kongsvingerområdet og sørover til Ørje og Halden. Fra denne går Fv. 170 fra Tangen i Setskog til Bjørkelangen, Fv. 126 går østover på sørsiden av Rømsjøen til Östervallskog i Sverige.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

På nordøstsiden av Rømsjøen ligger Rømskog kirke, ombygd 1799 med utgangspunkt i en tidligere stavkirke. Bygdetun på Kurøen, én kilometer fra Rømskog kirke. Trosterud skolemuseum ved Fv. 126 nær grensen mot Sverige.

Rømskog hører til Øst politidistrikt, Heggen og Frøland tingrett og Borgarting lagsmannrett. Rømskog kommune svarer til Rømskog sokn i Østre Borgesyssel prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Kommunen er med i regionrådet Indre Østfold regionråd sammen med Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Rømskog til Rakkestad fogderi i Smaalenenes amt.

Delområder og grunnkretser i Rømskog

For statistiske formål er Rømskog kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen fire grunnkretser: Trosterud, Sandum, Tårnby og Trandum.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent 1983) har en opprett sølv tømmersaks mot en blå bakgrunn; symboliserer skogsdrift.

Navnet var i norrønt Rymsskógr, første ledd, Rýmir, opprinnelig navn på Rømsjøen, antagelig av det norrøne verbet rymja, ‘brøle, brumme’, og substantivet rymr, ‘grov lyd’ (fra vind og bølger). Andre tolkninger er mulige.

Ekstern lenke

Litteratur

  • Nilsen, Nikolai: Rømskogen herred, 1814-1914 : bidrag til en bygdebeskrivelse, 1914, Finn boken
  • Rømskog bygdebok, 2006- ., isbn 82-991284-1-2, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg