Slemsrud, tettsted i Hamar kommune, Hedmark, ved Øvre Vang kapell.