Ambrosius, mannsnavn, latinsk, av gresk ambrosios 'udødelig, guddommelig'. Lite brukt i Norge, men vanlig i deler av Telemark i kortformen Ambros fra 1600-tallet til midten av 1900-tallet. Navnedag 4. april etter biskop A. i Milano (ca. 339-397), en av de store kirkefedrene. Avledet kvinnenavn Ambrosia.