Geisli, helgendikt av den islandske skalden Einarr Skúlason som St. Olav, særlig om helgenkongens undergjerninger etter døden. Diktet er en regelmessig dråpa på 71 vers i dróttkvætt versemål, fremført i Nidarosdomen av dikteren selv kort etter opprettelsen av erkebispesetet der i 1152. Geisli er det eldste Olavsdikt som er bevart i sin helhet, og et av Nordens eldste helgendikt. Norsk gjendiktning ved Knut Ødegård: Einarr Skúlason: Geisli (1982), som også inneholder et omfattende essay om diktet, dikteren og de kulturelle omgivelser det ble skapt i.