Norvasund, det norrøne navnet på Gibraltarstredet. I sagaene forekommer også navnet Stólpasund - som vanligvis betegner Bosporos - på Gibraltarstredet.