Petsjeneger, et tyrkisk stammeforbund som på 700- og 800-tallet fra øst trengte inn i traktene mellom Volgas nedre løp og elven Ural. På 900- og 1000-tallet okkuperte petsjenegerne steppene nord for Svartehavet. I 1036 led de et avgjørende nederlag overfor Kijev-fyrsten Jaroslav den vise, og de slo seg deretter ned ved nedre Donau. Her ble de angrepet av polovetserne (1091 og 1122) og søkte tilflukt i Ungarn og Bulgaria, der de etter hvert gikk opp i lokalbefolkningen.