Bygdesilo, bygning innrettet til oppbevaring av korn ute i distriktene, blir ofte drevet på samvirkebasis.