Gjødselkjeller, gjødsellager under den del av driftsbygningen hvor husdyrrommene er. Gjødselkjelleren er som regel lagerkum for både gjødselvannet og den faste gjødselen, som eventuelt tilsettes vann, slik at gjødselen kan tappes eller pumpes ut. Norsk lovverk pålegger den enkelte husdyrprodusent å ha stort nok gjødsellager til å dekke lagringsbehovet for en viss tid. Avrenning fra utette gjødselkjellere kan forurense vassdrag, og det er strenge bestemmelser for gjødsellagring.