Våningshuset på en bondegård. Benevnelsen synes å være kommet i bruk i middelalderen i forbindelse med det laftede hus (i motsetning til hus i stavverk). Se stuetype.