Kornsilo, beholder av tre, stål eller betong for oppbevaring av korn. Den består av høye, stående celler med rundt eller firkantet tverrsnitt. Kornet oppbevares og transporteres løst. Vertikalt foregår transporten ved hjelp av kopp-elevatorer, horisontalt ved hjelp av transportbånd eller transportkjeder. Ofte brukes også suge- eller trykkluft. Kornet kan lett flyttes fra celle til celle, luftes over aspiratør el.l. Siloen har ofte rensemaskiner og tørkeanlegg.