Høstbrakk, om dyrkingsjord med avling som høstes tidlig, og som i resten av vekstsesongen blir holdt svart og ugressfri ved mekanisk bearbeiding eller kjemiske midler.